Nove pumpe za bolje vodosnadbijevanje

U konstantnom nastojanju da unaprijedi i poboljša kvalitet vodosnabdijevanja na području Opštine Bar, DOO ViK – Bar je prethodnih dana, nakon sprovedene tenderske procedure koja se tiče nabavke, izvršilo montažu novih pumpnih agregata na pumpnim stanicama Haj Nehaj i Ilino.

 

Sav finansijski teret ove investicije, uključujući i nabavku i montažu, iznijelo je ovo privredno društvo.

Naime u pumpnim stanicama Haj Nehaj i Ilino, pumpni agregati koji su već duži niz godina u funkciji, postavljeni su za potrebe naselja Haj Nehaj i Ilino u vrijeme kada je broj objekata bio mnogo manji i za potrebe tadašnjeg broja stanovnika. Kako je u prethodnom periodu došlo do ekspanzije izgradnje objekata, kako za stalno, tako i objekata za turističko  stanovanje, postojeći pumpni agregati nijesu mogli svojim projektovanim kapacitetom da obezbijede najkvalitetnije snabdijevanje vodom predmetnih naselja, s obzirom da su se potrebe za vodom višestruko povećale. Problemi su naročito bili izraženi na visočijim kotama u tim naseljima (objektima koji pripadaju drugoj distributivnoj zoni potrošnje) i u periodu ljetnje turističke sezone. Takođe, probleme u vodosnabdijevanju je dodatno pogoršavala dotrajala vodovodna mreža i česti kvarovi na istoj.

Stručne ekipe tehničkog sektora DOO ViK – Bar   ulagale su mnogo napora kako bi redovnim održavanjem hidromašinske i elektro opreme u pomenutim pumpnim stanicama kao i saniranjem i rekonstrukcijom postojeće vodovodne mreže obezbijedile što kvalitetnije vodosnabdijevanje.

Montažom novih pumpnih agregata, sa performansama i kapacitetom koji su bolji od prethodnih, vodosnabdijevanje u naseljima Ilino i Haj Nehaj će se značajno popraviti, a poboljšanje će se posebno  odraziti na visočijim kotama. Takođe, treba naglasiti da će se benefit ove investicije manifestovati i kroz  kvalitetnije vodosnabdijevanje za vrijeme ljetnje turističke sezone s obzirom da se radi o naseljima sa velikim brojem objekata za turističko stanovanje, naročito kada je Haj Nehaj u pitanju.

Ovom prilikom želimo da vas informišemo i da je na pumpnim stanicama Kurilo i Ahmetov Brijeg, uz saradnju sa Opštinom Bar, izvršena nabavka i montaža novih pumpnih agregata. U tom smislu, očekujemo da mještani naselja Marovići, Bjeliši, Ahmetov Brijeg, naročito potrošači u drugoj distributivnoj zoni potrošnje, u narednom periodu imaju stabilnije vodosnabdijevanje – navodi se u saopštenju iz DOO Vodovod i kanalizacija Bar.