Novi cjenovnik pred turističku sezonu

Najniža naknada za korištenje javnih kupališta na Crnogorskom primorju ove godine će iznositi 605 eura za one bez privremenih objekata i 1.210 eura za objekte dozvoljene planom usvojenim prošle godine, dok se iznosi za ovakve objekte kreću do 9.600, a za pojedine djelatnosti i do 12.100 eura, pišu Dnevne novine.

To se navodi u cjenovniku koji prati odluku o davanju u zakup odnosno na korištenje djelova morskog dobra prema programu privremenih objekata i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta. Dokument je usvojen na sjednici Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, na čijem je čelu Dževdet Ćakuli, održanom 28. januara.

U zavisnosti od atraktivnosti i uređenosti, lokacije crnogorskih plaža i kupališta podijeljena su u šest kvalitativnih zona za koje se vezuje određena visina naknade. Od šest opština, četiri imaju takozvanu „ekstra zonu”: Perast i riva ispred Starog grada u Kotoru, pristanište Pine, obala do Prove i Porto Montenegro u Tivtu, zatim plaže Mogren I i II, gradska luka, Brijeg od Budve, Pizana, Slovenska obala i Slovenska plaža, rt Zavala, bečićka plaža, dio obale do nove rive Rafailovićima, Pržno, Miločer i Sveti Stefan u budvanskoj opštini, te Pristan i Mala plaža u Ulcinju. Najcjenjenije lokacije u Herceg Novom i Baru pripadaju prvoj zoni.

Davanje u zakup ili na korišćenje djelova morskog dobra vršiće se prikupljanjem ponuda na tenderu, javnim nadmetanjem ili neposrednom pogodbom ako zakup ne uspije ni nakon tri uzastopna poziva. Putem tendera biće oglašena kupališta, lokacije za privremene ugostiteljske objekate, sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi i postavljanje vikend kućica na obalama Bojane. Za postavljanje privremenih objekata, uređaja i opreme, terase ugostiteljskih objekata i obalnu infrastrukturu biće sprovedene aukcije. Naknada se plaća najviše u tri rate, od kojih prva dospijeva u trenutku zaključenja ugovora. Ugovori se zaključuju za tekuću godinu, sa rokom važenja do 31. decembra bez obzira na datum potpisivanja, a postoji mogućnost produženja ugovora do kraja 2023. godine.

„Ukoliko tokom trajanja ugovora dođe do privođenja prostora trajnoj namjeni koja podrazumijeva izgradnju hotela kategorije četiri ili pet zvjezdica u neposrednom zaleđu, odnosno realizaciju planskog dokumenta koja isključuje korišćenje morskog dobra, ugovor se neće obnavljati i zakupac nema pravo da traži povraćaj do tada uloženih sredstava”, ističu iz JPMD.

Konkretno, cijena kvadrata plaže odnosno kupališta kreće se od pola eura do 2,42 eura. Za montažne objekte koji su zidani i imaju površinu od 18 do 24 kvadrata, zakupci u ekstra zoni treba da izdvoje najmanje 7.934 eura ili 9.600 sa porezom na dodatu za koji se uvećavaju iznosi iz novog cjenovnika. Isti objekat u najjeftinijoj, petoj zoni košta 2.717 eura sa PDV-om, dok za najmanje zidane kioske površine do šest kvadratnih metara treba izdvojiti između 5.647 i 1.600 eura.

Vlasnici montažnih privremenih ugostiteljskih objekata, odnosno restorana sa kuhinjom manjim od 30 kvadrata, plaćaće u ekstra zoni najmanju godišnju naknadu od 9.120 eura, a u petoj zoni2.582 eura.

Kiosk do šest kvadratnih metara u ekstra zoni košta 6.766 eura, a za onaj od šest do 15 kvadrata 8.119 eura. Za tezge do četiri kvadrata treba izdvojiti od 1.028 do 3.630 eura, za vitrine namijenjene prodaji pice ili sladoleda u zavisnosti od površine od 623 do 4.470 eura.

Montažni ugostiteljski objekat do 12 kvadrata, preciznije-otvoreni šank ili plažni bar, u najjeftinijoj petoj zoni košta 2.045 eura, dok je u ekskluzivnoj 7.220 eura. Za terase se naplaćuje cijena po kvadratu i ona varira od nepunih 16 do 56 eura.

Cijena određena za sportsko-rekreativne aktivnosti u moru i na kopnu, uključujući postavljanje ponotona, kajt-surfing, padobran i „banana” koje vuku gliseri, na cijeloj dužini Crnogorskog primorja dosegla je 7.260 eura. Ipak, najviše novca treba da izdvoje oni koji se bave iznajmljivanjem skutera-12.100 eura za godinu. Za ribarsku kuću na Bojani treba platiti 7,87 eura po kvadratnom metru za objekte do 35 kvadrata, ali uz posjedovanje ribarske dozvole, dok je za montažne objekte iste površine cijena 12,1 euro po kvadratu.

Posebno su definisane naknade zakupa površina za aerodrome, koja je 0,605 eura za kvadrat korisne i 0,121 euro za kvadrat zauzete površine. Auto-kampovi za kvadratni metar plaćaju 2,42 eura, a vlasnici sportskih terena 0,121 euro. Za postavljanje infrastrukturnih objekata i kablova plaća se 2,78 eura po kvadratnom metru. Među ovakvim naknadama su i one za snimanje. Naime, ekipe koje snimaju igrane i komercijalne filmove plaćaće Morskom dobru dnevno 200 eura, a one za TV reklame i spotove 400 eura, i to bez PDV-a.