Novi trg i šetalište u Sutomoru koštaće 5,5 miliona eura

Izgradnja trga i šetališta u Sutomoru koštaće 5,5 miliona eura. To je ukupna procijenjena projektantska vrijednost svih radova rekonstrukcije obalne zone – saobraćajnica, trgova i šetališta u Sutomoru.

Za prvu, drugi i treću fazu radova završena je revizija glavnog projekta i pribavljena izjava revidenta da se iste mogu graditi, dok je za završetak revizije glavnog projekta četvrte faze radova potrebno riješiti imovinsko-pravne odnose.

Projekat rekonstrukcije obalne zone – saobraćajnica, trgova i šetališta u Sutomoru je izrađen na osnovu projektnog zadatka Opštine Bar i urbanističko – tehničkih uslova. Izradu i reviziju glavnog projekta finansiralo je Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore. Izvođenje radova na rekonstrukciji obalne zone – saobraćajnica, trgova i šetališta u Sutomoru planirano je kroz četiri faze.

Prva faza radova obuhvata pjacetu, odnosno trg sa zelenim površinama i rekreativnim zonama i djelove saobraćajnice.

Druga faza radova podrazumijeva funkcionalno zaleđe (urbanistička parcela UP18) sa javnim i zelenim površinama (urbanistička parcela UP26) i djelove saobraćajnice “2a” i šetališta. Treća faza radova obuhvata tri različite funkcije i to saobraćajnicu, obalno šetalište i proširenja obalnog šetališta.

Četvrta faza obuhvata okolinu “Đurića potoka” sa javnim zelenim površinama i djelove saobraćajnica “1a” i “1b” i šetališta, ukupne površine oko 8.700 metara kvadratnih.