Novi zakon o radu: Plata isključivo preko bankovnog računa, ugovor prije prvog radnog dana

Novi Predlog zakona o radu sadržaće odredbe prema kojim se isplata zarada radnicima vrši isključivo preko žiro–računa, a zaključivanje ugovora o radu biće obaveza prije stupanja na rad.

Predlog zakona čeka zeleno svjetlo Brisela.

„U dijelu nadležnosti Ministarstva rada i socijalnog staranja važno je istaći da je u pripremi novi Zakon o radu koji će novim zakonskim rješenjima uticati na smanjenje neformalne zaposlenosti i suzbijanje rada na crno“, smatraju u Vladi.

U skladu sa Programom rada Vlade ova obaveza planirana je za drugi kvartal 2019. godine, koji je istekao posljednjim danom juna.

„Međutim, još se čeka saglasnost Evropske komisije na Predlog zakona. Između ostalog, propisano je da će se isplata zarada vršiti isključivo preko žiro računa, a obračun zarade će imati snagu izvršne isprave. Takođe, vodiće se evidencija o zaključenim ugovorima rada na daljinu i od kuće, a zaključivanje ugovora o radu je obaveza prije stupanja na rad“, navodi se u vladinoj Informaciji o suzbijanju sive ekonomije, prenosi portal Analitika.