NVO Gradionica: Prilagodićemo dvorište Gimnazije za potrebe mladih

Dvorište koje koriste Gimnazija i Ekonomska i Muzička škola ove godine biće prilagođeno potrebama mladih, najavio je u razgovoru za Radio Bar i Bar Info Goran Janković iz NVO Gradionica.

Foto: BARInfo

U želji da se postojeća igrališta prilagode potrebama djece i mladih, NVO Gradionica iz Bara, zajedno sa nekoliko nevladinih organizacija iz regiona učestvuje u pilot projektu RE: Play. Projekat finansira Evropski fond Kreativna Evropa.

“Projekat RE: Play podrazumijeva rad na pejzažnim igralištima. Pet partnera iz regiona se okupilo da pokuša da približi koncept igrališta koja uključuju prirodne elemente u dizajnu i, prije svega, krajnje korisnike, odnosno djecu i mlade, u sam proces dizajna. Radi se na tome da igrališta ne budu tipska, već da budu što više prilagođena potrebama onih koji ih koriste. Mi smo određena igrališta tog tipa imali prije, jer nisu bila standardizovana. U posljednjih nekoliko decenija desilo se da, zbog odstranjivanja rizika iz igre, igrališta su standardizovana da sva liče jedna na drugo. Nauka je potvrdila da odstranjivanje rizika utiče na smanjeni motorički i mentalni razvoj djece”, objašnjava lokalni koordinator projekta, Goran Janković.

Goran Janković

Razlog “povratka u prošlost” je upravo stavljanje akcenta na prirodne elemente, na činjenicu da djeca nemaju potrebe za nekom posebnom opremom.

“Oni su u stanju i mogućnosti da se igraju i bez dodatne opreme, koristeći svoju maštu. Tu mi, kao dizajneri, treba da im pomognemo tako što ćemo osmisliti prostor”, kaže Janković, dodajući da barski pilot projekat podrazumijeva digitalnu komponentu.

“Nisam za to da bi trebalo djecu odvojiti skroz od digitalnog, jer je to njihova realnost. Volio bih da to prilagodimo onome što bi bile njihove kvalitetne potrebe”, objašnjava Janković, dodajući da su njegova ciljna grupa u ovom projektu srednjoškolci.

“Zato i jesmo mi tu, ako je njihova potreba za digitalnim jako prisutna, naći ćemo način da i to inkorporiramo u dizajn”, ističe naš sagovornik.

“Trenutno smo u fazi dogovora da se ovaj projekat realizuje u dvorištu koje koriste Gimnazija, Ekonomska i Muzička škola. To dvorište je Baranima poznato već dugo, a od 2019. godine, vjerujem, i cijeloj Crnoj Gori. Upravo u tom dvorištu bi trebalo da se desi ta intervencija u prostoru. Budžet je takav da će intervencija biti manjeg obima, ali će svakako odgovarati onome što su djeca od nas tražila na nekoliko radionica. U budućnosti očekujemo da će te intervencije biti mnogo veće, zato što se najavljuju neki konkursi za rad na kompletnom dvorištu”, optimističan je Janković.

On ističe da je srećan što su uspjeli da stupe u kontakt sa NVO iz Ljubljane, Zagreba, Beograda i Tirane.

Foto: BARInfo

“Jako smo ponosni što je u Crnoj Gori jedan grad dio ove priče, jer u NVO Gradionica smatramo da treba ići na razvoj lokalnih sredina, raditi na decentralizaciji i redestribuciji javnih dobara”, ističe Janković.

Pored pomenutih, regionalnih NVO, on posebno ističe saradnju sa mrežom “Žuka”, koju čine barske nevladine organizacije.