Obilazak Starog Bara sa predstavnicima turističkih agencija

Turistička organizacija Bar je organizovala obilazak Starog grada Bara sa stručnim vodičem  za predstavnike turističkih agencija sa teriotrije barske opštine.

Inicijativa za ovu aktivnost je pokrenuta na sastanku sa turističkom privredom kada je i iskazana potreba za dodatnom edukcijom o ovom kulturno-istorijskom dobru Crne Gore.  Nakon obilaska Starog grada predstavljena je i gastro ponuda gdje su predstavnici turističkih agencija imali prilike da se upoznaju sa ovim aspektom turističke ponude koja predstavlja sastavni dio obilaska Starog grada.  Vjerujemo  da će ova posjeta doprinijeti  boljem predstavljanju, ali i zastupljenosti Starog grada prilikom organizacije i promocije izleta koji se organizuju u barskoj opštini. Posjeta je organizovana uz podršku Kulturnog centra Bar, a bili su prisutni predstavnici turističkih agencija Riva Travel, Jadrantours, Parus, Ave Tours, Connectours, Andra Travel i Allegra krstarenja.

U narednom periodu je planirana realizacija akcije “Pohod u planine” koja se po prvi put organizuje i koja ima za cilj popularizaciju aktivnog odmora u zaleđu naše opštine i promociju prirodnih i kulturnih atrakcija na dvije čarobne obale, Jadranskog mora i Skadarskog jezera.  Akcija će biti organizovana za  predstavnike turističke privrede Crne Gore, prvenstveno predstavnike turističkih agencija, lokalnih turističkih organizacija, Nacionalne turističke organizacije, Ministarstva održivog razvoja i turizma, Opštine Bar, NP “Skadarsko jezero” i drugih relevantnih institucija.