Objavljen javni konkurs “Nauka, ekonomija, društvo“ za finansiranje projekata nevladinih organizacija

Ministarstvo nauke raspisalo je Konkurs za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija koje djeluju u oblasti jačanja sinergije nauke, ekonomije i društva. Za te namjene opredijeljeno je 48.000 eura. Najnižiji iznos sredstava koji će moći da se dodijeli po projektu/programu je 4.000 eura, a najviši 9.600 eura. Konkurs traje do 23.08.2019.

Strateški cilj čijem će ostvarenju doprinijeti projekti/programi nevladinih organizacija u 2019. godini je jačanje sinergije između nauke, ekonomije i društva, naročito u oblastima definisanim Strategijom pametne specijalizacije Crne Gore (2019-2024). Prioritetni problemi koji se planiraju rješavati finansiranjem projekata/programa nevladinih organizacija su:

-slaba povezanost između univerziteta i ostalih istrživačkih organizacija, šireg društva i privrede,

-nedovoljna orjentisanost studijskih program aka potrebama tržišta rada I razvojnim potrebama definisanim Strategijom pametne specijalizacije

-nedovoljan broj preduzeća otvorenih za stručno usavršavanje studenata i mladih istraživača i

-nerazvijenostnprograma cjeloživotnog učenja za predstavnike privrede, naročito u domenu savremenih tehnologija.

Ovdje možete preuzeti:  KONKURS
Propratni obrazac za prijavu možete preuzeti OVDJE