Obnovljen stari kameni most u Džidžarinu

U čuvenom starobarskom maslinjaku Džidžarin danas je prezentovana rekonstrukcija kulturnog dobra – starog kamenog mosta preko Suvog ili Perinog potoka koji je Društvo maslinara Bar obnovilo uz pomoć Turističke organizacije (TO). Ovaj most je sagrađen najvjerovatnije krajem XVII ili početkom XVIII vijeka, za vrijeme vladavine Otomanske imperije, a ime ktitora nije poznato. Jedan je od pet istorijskih mostova sagrađenh u krugu prečnika 800 metara u Podgradu, prvobitna dužina mu je bila 20, a širina oko 2,8 metara.

Na promociji projekta podržanog na javnom pozivu TO Bar za valorizaciju kulturne baštine. i promocije kulturnih dobara na teritoriji Opstine Bar, predsjednik Društva maslinara Bar Ćazim Alković saopštio je da je cijeli projekat vrijedan 4.000 eura.

„Strpljivim i upornim djelovanjem, Društvo je stvorilo preduslove za uspostavljanje prvog Maslinarskog puta u Crnoj Gori koji vodi od Starog grada, niz padinu Kašćel, preko dva stara mosta, kroz maslinjak Džidžarin, kroz Bartulu do Donjih i Gornjih Poda, preko Dobre Vode do Mrkojevića i po potrebi dalje prema Albaniji. Da bi zaštitili prirodnu i kulturnu baštinu, a ovom putu dodali još jedan zanimljiv turistički sadržaj, sa zadovoljstvom smo prihvatili predlog arheologa Omera Peročevića da zajednički obnovimo i od propadanja sačuvamo stari most na Suvoj rijeci ili Perinom potoku. Kako Omer kaže, ovaj most je ulazna kapija u prirodni muzej maslinarstva, kulture i religije“, ukazao je Alković.

On je podsjetio da je most sve donedavno bio zarastao u visoko rastinje, kamene ograde su bile “davno urušene, kaldrma u većem dijelu bila oštećena, lagano je propadao i prijetilo mu je urušavanje”.

Članovi Društva maslinara Bar su zato sa entuzijazmom očistili sve rastinje sa mosta i okoline i spremili most za radove na revitalizaciji.

„Nakon javnog poziva, kao najpovoljniji ponuđač izabran je Suvad Osmanović koji je u Baru već prepoznat kao prava osoba za poslove ove vrste. Radilo se strpljivo i sa puno ljubavi, vodilo računa o svakom kamenu, o boji cementa i maltera, o svakom detalju koji će most činiti sigurnim a opet sa najviše sličnosti izvornom obliku. Ovo je jedini most u okruženju kod kojeg je sačuvan izvorni oblik u svim pojedinostima. Predstavnici Uprave za zaštitu kulturnih dobara su više puta obilazili most i pratili radove i hvala im na njihovom razumjevanju i veoma korektnoj saradnji što je rezultiralo da most bude ovako lijep i funkcionalan. To je i plod zajedničkog rada Dina Bećovića, Petra Pukića i našeg sekretara Dina Mujića koji je bio najviše angažovan“, dodao je Alković.

On je ukazao da je ovom rekonstrukcijom, te ranijim akcijama kao što su izgradnja maslinarskog puta Džidžarin, rekonstrukcija i prezentacija temelja katoličke crkve Svetog Urbana, te čišćenje i vraćanje u funkciju pješakog puta Kašćel, Društvo maslinara Bar pokazalo da “daleko prevazilazi okvire poljoprivredne organizacije i da u Starom Baru postoji organizacija čiji su vidici otvoreni i koja vidi bolje i jasnije buduće maslinarstvo kao integralni dio globalnog razvoja ovog kraja koji posjeduje nemjerljive potencijale”.

„Nakon ovakvih projekata, možemo očekivati i turiste koji će posjećivati ova kulturna dobra i našu opštinu i van glavne turističke sezone. TO Bar je i ove godine objavila javni poziv za projekte valorizacije kulturne baštine, i ubuduće ćemo podtžavati ovakve aktivnosti u cilju što bolje prezentacije velikih barskih kulturno-istorijskih i prirodnih potencijala“, rekao je pored ostalog direktor TO Bar mr Emil Kukalj.