Od 1. marta lakše do posla u Njemačkoj

Zakon o useljavanju stručne radne snage u Republici Njemačkoj omogućiće svim građanima koji dolaze iz zemalja koje nijesu članice Evropske unije da dođu do posla u toj državi pod istim uslovima kao i njeni građani za ona zanimanja koja su označena deficitarnim.

Iz Ambasade Republike Njemačke u Podgorici Vijestima je rečeno da taj zakon stupa na snagu 1. marta naredne godine i da je jedna od novina koju donosi ukidanje ispita prednosti koji podrazumijeva da se prije svakog zapošljavanja stručnaka iz treće zemlje zaposli domaći ili evropski kadar. To znači da će za pola godine građanima zapadnog Balkana, pa i Crne Gore, biti olakšano zapošljavanje u Njemačkoj, što može dodatno povećati odlaske mladih radnika iz Crne Gore.

Zakon o useljavalju stručne radne snage će po pojedinačnim tačkama proširiti postojeće mogućnosti useljavanja stručne radne snage u Njemačkoj, a koje su sadržane u Zakonu o prebivalištu. Između ostalog, biće omogućeno useljavanje kvalifikovane stručne radne snage. Pod stručnim licem podrazumijeva se osoba sa najmanje dvije godine stručne spreme, koja ima pravo na podnošenje zahtjeva kao i da za podnosioce zahtjeva na licu mjesta ne proizilaze bitne proceduralne izmjene.

Odluka o dodjeli prebivališta ili radne dozvole su u nadležnosti Ministarstva vanjskih poslova SR Njemačke, odnosno nadležnih organa u zemlji, naveli su iz Ambasade Njemačke.

Stručnom radnom snagom u Njemačkoj će se ubuduće smatrati osobe sa visokom stručnom spremom i sa kvalifikovanom stručnom spremom.

Kao stručna radna snaga možete raditi na poslovima za koje ste osposobljeni. Preduslov za obije grupe je priznavanje njihove kvalifikacije. Priznavanje kvalifikacija vrši se u svakom pojedinačnom slučaju od nadležnih organa za priznavanje u Njemačkoj.Minimalni preduslov za priznavanje je da stručno obrazovanje mora da traje najmanje dvije godine. Da bi se olakšala procedura, biće osnovan centralni servisni centar za inostranu stručnu radnu snagu koja traži priznavanje svoje stručne spreme, koji će savjetovati i pomagati podnosioce zahtjeva u postupku priznavanja. Takođe se obično zahtijeva znanje njemačkog jezika. Potrebni nivo jezičkih vještina zavisi, između ostalog, od planirane aktivnosti, odnosno, zaposlenja, naveli su iz Ambasade.