Održan Okrugli sto na temu „Investicioni potencijali i biznis zone Crne Gore“

U saradnji Uprave za dijasporu i Opštine Bar, danas je u Dvorcu kralja Nikole, održan Okrugli sto na temu „Investicioni potencijali i biznis zone Crne Gore”, u okviru manifestacije „Dani dijaspore-iseljenika”.

Učesnici Okruglog stola bili su predstavnici Ministarstva ekonomije, Ministarstva održivog razvoja i turizma, Investiciono razvojnog fonda, Agencije za promociju stranih investicija, Privredne komore Crne Gore, Nacionalne turističke organizacije, Udruženja privrednika Bara, Opštine Bar, kao i nekoliko istaknutih pripadnika dijaspore.

Predsjednik Opštine Bar,Dušan Raičević, poželio je uspješan rad današnje panel diskusije na jednu važnu temu kao što je iskorišćavanje i valorizacija potencijala naše Države.

-Moramo intezivno raditi na stvaranju povoljnog poslovnog ambijenta i uklanjanju biznis barijera, kako bi naši iseljenici mogli svoj kapital ulagati u matičnu državu, i kako bi je mogli, širom svijeta promovisati kao važnu investicionu destinaciju.Opština Bar je prethodnih godina uložila značajne napore da na lokalnom nivou unaprijedi poslovni ambijent, prvenstveno kroz formiranje Sekretarijata za razvoj i Sekretarijata za privredu, ali i kroz jačanje saradnje sa Udruženjem privrednika i sa Udruženjem iseljenika širom svijeta, a sve u cilju stvaranja novog proizvoda i otvaranje novih radnih mjesta.Ovakvi sastanci su prilika da se otvori dijalog u okviru kojeg će biti ukazano na sve potencijale koje Opština Bar posjeduje, a kojih je zaista mnogo.Bar je lučki grad sa značajnim potencijalima primorske privrede, ali i onim koji postoje u okviru privredne zone.Morska i jezerska obala, kao specifikum Bara, samo je jedna od mogućnosti koje daju šansu razvoju turizma kroz izgradnju turističkih kapaciteta visoke kategorije.Tu svakako ne smijemo zaboraviti ni mogućnost ulaganja u sektor poljoprivrede, ali i energetike kroz valorizaciju obnovljivih izvora energije, o čemu svjedoči i primjer uspješne investicije izgradnje vjetroelektrana na Možuri, vrijednosti oko 100 miliona eura-istakao je predsjednik Opštine Bar.

Direktor Uprave za dijasporu, mr Predrag Mitrović, u obraćanju prisutnima je naveo da je investiranje u maticu najveći nivo patriotizma, ali da osim emotivne vezanosti, svjesni smo da mora postojati interes za ulaganje i započinjanje  biznisa, te svakodnevno radimo na prilagođavanju tržišnih uslova i kreiranju povoljnog ambijenta.Željka Radak Kukavičić, direktorica Nacionalne turističke organizacije govorila je na temu Promotivnih aktivnosti i ostvarenih rezultata u sektoru turizma. Damir Davidović, generalni sekretar Ministarstva održivog razvoja i turizma govorio je na temu strateških pravaca razvoja turizma Crne Gore, sa akcentom na podsticanje i promociju investicija. Miloš Jovanović, direktor Agencije za promociju stranih investicija, predstavio je ulogu dijaspore u ekonomskom razvoju države.Radosav Babić, generalni direktor Direktorata za investicije, razvoj malih i srednjih preduzeća i upravljanje EU fondovima, je prezentovao Program za unapređenje konkurentnosti privrede u Crnoj Gori,  doki je Đuro Kažić, ispred Investiciono razvojnog fonda Crne Gore, predstavio modele finansijske podrške.

Predstavnik Udruženja Privrednika Bara, Rade Vujačić, predstavio je ekonomske prednosti i potencijale Bara i Crne Gore, stavljajući fokus na ekonomiju kao najbolju vezu matice i dijaspore. Predstavnici Opštine Bar, Igor Gojnić, sekretar Sekretarijata za razvoj i Marija Markoč, iz Kancelarije za upravljanje projektima u okviru Službe predsjednika Opštine Bar, predstavili su investicione potencijale Opštine Bar u oblasti  obnovljivih izvora energije i poljoprivrede.

U okviru panel diskusije, učešće su uzeli i predstavnik dijaspore u SAD-u, Refik Radončić, kao i predstavnik dijaspore u Švedskoj, Veselin Mijač, koji je predstavio načine kreiranja povoljnog ambijenta za investicije i dao značajne preporuke za investitore. Takođe, lokalne administrativne takse u vidu ograničenja koja negativno utiču na strana ulaganja prikazao je predstavnik dijaspore u Luksemburgu, Edin Latić. Istaknuti advokat u Kipru, Vladislav Popović, govorio je o ulozi i značaju dijaspore u investicionim aktivnostima u Crnoj Gori.

Na kraju diskusije, predsjednik se zahvalio prisutnima i poručio.

-Sa ovog skupa danas poslata je poruka da ste Crnoj Gori  potrebni ne samo kao investitori već kao i neko ko je spreman da ponudi određena  rješenja, za sve probleme sa kojima se susrećemo u radu lokalne uprave i privrede, na osnovu vaših iskustava i informacija.Koristim priliku da se zahvalim na aktivnom učešću i korisnim diskusijama,uvjeren da ćemo  intezivno komunikaciju nastaviti  i dalje sa ciljem poboljšanja uslova života  i stvaranja   jasnih pretpostavki da se ovdje osjećate ljepše kada odlučite da se vratite-zaključio je Raičević.