Održana prva sjednica novog saziva Skupštine Turističke organizacije Opštine Bar

Juče je u Opštini Bar održana prva sjednica novog saziva Skupštine Turističke organizacije Opštine Bar.

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Opštine Bar, Dušan Raičević koji je po funkciji predsjednik Skupštine TOB. Direktor TO Bar, Emil Kukalj je prisutne upoznao sa najznačajnijim rezultatima ljetnje turističke sezone nakon čega se pristupilo izboru organa upravljanja TO Bar.

Na sjednici su verifikovani mandati predstavnicima Skupštine Turističke organizacije Opštine Bar, izabrani Predsjednik i članovi  Izvršnog odbora i članoviNadzornog odbora.

Skupštinu TO Bar čini 25 članova, predstavnika SO Bar, Nacionalne turističke organizacije Crne Gore i predstavnika turističke privrede grada. Ispred NTO CG član Skupštine u ovom mandatu će biti Ljiljana Čukić, a ispred SO Bar članovi će biti mr Sanja Simović, Ivana Dabanović, Božo Gvozdenović, Ivo Pejanović, Dragutin Martinović, Jovana Ćetković, Rada Ostojić, Draško Popović, Marko Babović, Bojana Dabović, Peđa Adžić, Ervin Peričić i Boris Zec. Predstavnici turističke privrede u Skupštini TO Bar će biti Igor Đukanović, Pavle Ćeklić, Danijela Orlandić, Slobodan Vukić, Tihomir Mirković, Mihailo Vukić, mr Slavica Adžić, Nela Vitić, Biljana Dabić i Aleksandar Petrović.

Predsjednica Izvršnog Odbora u narednom četvorogodišnjem periodu će biti Milica Vuković, a članovi Darko Stijepović, Marija Tošković Kaluđerović, Elvir Kalamperović, Goran Leković, Branko Vukmanović i Suan Hodžić.

Na sjednici su izabrani i članovi Nadzornog Odbora koji broji tri člana među kojima su: Marko Vukčević, Vesna Vučinić i Dejan Klikovac.

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević zahvalio se i čestitao članovima Skupštine TO Bar, Izvršnog i Nadzornog Odbora na izboru i poželio im uspješan rad u narednom periodu, uvjeren da će svako sa svoje pozicije doprinijeti unaprijeđenju turizma u Baru.