Održano edukativno predavanje na temu ambrozije

U zajedničkoj organizaciji Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i Opštine Bar, danas je održano edukativno predavanje na temu ambrozije (Ambrosia artemisifolia L.) i fitosanitarnim mjerama za suzbijanje i uništavanje ove alergogene, invazivne korovske biljke.

Edukativno predavanje i radni sastanak održala je dr Danijela Stešević, rukovodilac monitoringa nad ambrozijom, u prisustvu predstavnika Službe predsjednika, Sekreterijata za privredu i DOO „Komunalnih djelatnosti“ Bar.

Nakon predavanja, rukovodilac monitoringa nad ambrozijom i predstavnik Sektora za fitosantarne poslove, u pratnji predstavnika DOO „Komunalnih djelatnosti“ su obišli nekoliko lokacija na području naše Opštine, gdje su uočili prisustvo ambrozije i obavijestili mještane i ugostitelje u okolini kako bi što prije preduzeli mjere suzbijanja.

Pravilnikom o fitosanitarnim mjerama za suzbijanje i uništavanje korovske biljke ambrozija – Ambrosia artemisiifolia L. (spp.) (“Sl.list CG”, br. 55/13) je jasno propisana obaveza sprovođenja fitosanitarnih mjera uništavanja ambrozije od strane svih subjekata: vlasnika nepokretnosti poljoprivrednog obradivog i neobradivog zemljišta, šuma, lovišta; vlasnika i korisnika građevinskog zemljišta; pravnih lica koja upravljaju vodotocima, javnim putevima, željezničkim prugama, nacionalnim parkovima i zelenim površinama.

U skladu sa navedenim pravilnikom, za suzbijanje i uništavanje ambrozije u toku vegetacione sezone, do početka fenološke faze cvjetanja, sprovode se sljedeće fitosanitarne mjere: agrotehničke – plodored, obrada zemljišta (oranje, tanjiranje), njega usjeva (okopavanje, kultivisanje, plijevljenje) i sl.; mehaničke – košenje, čupanje biljaka i sl.; hemijske – upotreba herbicida sa kontaktnim i totalnim djelovanjem u skladu sa zakonom kojim su uređena sredstva za zaštitu bilja.

Apel se upućuje svim građanima, a posebno maslinarima i drugim poljoprivrednim proizvođačima, da u narednom periodu izvrše uništavanje ambrozije, kako bi se potencijal ove biljke sveo na što je moguće manje prisustvo njenog cvjetanja i oslobađanja polena i na taj način spriječilo štetno, alergogeno djelovanje ambrozije na zdravlje ljudi.