Odzvonilo radu „na divlje“ po kućama

U 23 opštine, po tvrdnjama Zanatske komore Crne Gore, ima na desetine hiljada raznih vrsta zanatlija koji mirno rade po kućama i stanovima, ne plaćaju porez, doprinose, cijenama „ubijaju“ regularne, inspektori ih zaobilaze, a oni se još nesmetano reklamiraju u medijima, na društvenim mrežama…

I kad se podvuče crta, na gubitku su država za poreze, regularni privrednici kojima ,,divlji“ nižim cijenama i nelojalnom konkurencijom uzimaju mušterije. Na dobitku, usko gledano, mogu biti samo mušterije, ali je to nerijetko nauštrb kvaliteta, preuzimanja odgovornosti…

Iz Poreske uprave Pobjedi su, međutim, kazali da su u toku pripreme da se i ovome stane na put kroz izmjene Zakona o inspekcijskom nadzoru, kojim će biti omogućeno inspektorima da ulaze u privatne posjede – stanove i kuće u slučaju kada postoji indicija da se u njemu obavlja „radnja prekršaja“.

Izmjene zakona priprema Ministarstvo javne uprave, a po programu rada Vlade on bi u formi prijedloga trebalo da bude usvojen do kraja septembra.

IZMJENE ZAKONA

Iz Poreske uprave su kazali da su upoznati sa izazovima koje nameće činjenica da se veliki dio prometa vezanog za uslužne djelatnosti odvija u sivoj zoni, ali nemaju procjenu o kojim ciframa se radi.

„Poreska uprava je upoznata da ovaj promet vrše lica koja nijesu registrovana za obavljanje djelatnosti i koja državi ne plaćaju poreze na prihode ostvarene na ovaj način. Procjenu ovog segmenta sive ekonomije je teško izvršiti, imajući u vidu da se veliki dio odvija na privatnim posjedima lica, a prihodi koje država gubi u ovoj oblasti vezani su ne samo za porez na dodatu vrijednost koji bi trebalo da se obračunava pri svakom prometu, već i za obaveze po osnovu zapošljavanja radne snage ‘na crno’ u ovim objektima, a čime se ugrožavaju i socijalna prava zaposlenih“, objasnili su iz PU.

Oni, međutim, objašnjavaju da i zakoni ograničavaju borbu protiv ove pojave, ali i najavljuju promjene.

„Po zakonu, inspekcijski nadzor ne može se sprovoditi u privatnim prostorijama, odnosno na privatnom posjedu lica koja su predmet nadzora bez prethodno pribavljenog sudskog naloga. Imajući u vidu da ovakva situacija organičava efikasnost inspekcije u otkrivanju i sankcionisanju nelegalnog poslovanja, to je Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru, čija izrada je u toku, predviđeno da će inspekcija moći da izvrši pregled u stambenom prostoru u slučaju kada postoji indicija da se u njemu obavlja radnja prekršaja, uz podnošenje pisanog prijedloga za izdavanje naredbe o vršenju pregleda u stambenom prostoru sudu za prekršaje, koji će u roku od 48 sati odlučivati o tome“, ističu iz Poreske uprave.

MILIONSKE ŠTETE

Izvršni direktor Zanatske komore Boris Marđonović kaže da procjene Komore govore da više desetina hiljada zanatlija u Crnoj Gori obavlja djelatnost neregistrovano, bez ikakvih posljedica.

„Šteta koju nanose legalnim privrednim subjektima i državi mjeri se stotinama miliona eura. U pitanju nijesu samo pojedinačni proizvođači i ponuđači zanatskih proizvoda i usluga, nego i čitavi timovi pod punom zanatskom opremom, profesionalnom logistikom, infrastrukturom, pa čak i s javnom i medijskom podrškom. Ne oglašavaju se samo plakatama, novinama, nego i putem elektronskih medija i društvenih mreža. Pri tome se ne zna da li je više domaćih zanatlija ili stranih fizičkih i pravnih lica, koja rade u preko 130 današnjih zanata“, tvrdi Marđonović.

Ti ljudi se, dodaje on, obično nalaze na Zavodu za zapošljavanje i platnim spiskovima javnih ustanova, jer tako imaju sigurno zdravstvo, socijalno i penzijsko osiguranje…

„Ali ništa manje nije ni zaposlenih u privredi, a naročito zanatskim firmama, koji honorarno rade i od kuće“, podsjeća on.