Oko 70% mladih razmišlja da napusti CG

Mladi iz Crne Gore, njih 70,3 odsto, razmišlja da napusti državu a 55,3 odsto smatra da se lična prava i slobode ne poštuju, pokazali su rezultati istraživanja Percepcija i stavovovi mladih o politici u Crnoj Gori.

Istraživanje, koje je predstavljeno danas u Podgorici, sprovela je kancelarija Vestminsterske fondacije za demokratiju u Crnoj Gori, na programu koji podržava britanska vlada.

Pojašnjava se da je istraživanje imalo cilj da ispita kako mladi u Crnoj Gori doživljavaju politiku i kako formiraju političke stavove.

Nalazi su pokazali da se mladi, od 16 do 28 godina, manje bave politikom nego njihovi stariji sugrađani, stariji od 55 godina.

Istraživanje je, kako se navodi, došlo i do nekih zabrinjavajućih podataka.

„70,3 odsto mladih iz Crne Gore razmišlja o tome da napusti zemlju, 55,3 odsto se slaže da se lična prava i slobode u Crnoj Gori ne poštuju, dok 48,6 odsto njih smatra da ih političari uopšte ne uzimaju u obzir“, kaže se u saopštenju.

Istraživanje pokazuje i da su mladi rezervisaniji i konzervativniji od starije populacije u pogledu podrške demokratskim institucijama i procesima, kao i ključnim evropskim vrijednostima, uključujući rodnu ravnopravnost.

Otvarajući događaj, direktorica Vestminsterske fondacije za demokratiju u Crnoj Gori Ana Milutinović rekla je da svi nose dio odgovornosti za uključivanje mladih u politiku i procese odlučivanja.

“Ne bih željela da se nalazi ovog istraživanja pretvore u još jednu kritiku mladih ljudi – da uporno ponavljamo kako eto mladi nisu zainteresovani, nisu motivisani, oni neće ili ne žele. Možda da se vratimo još jedan korak unazad i zajedno promislimo o ulogama svih nas u kreiranju stavova koje su naši mladi iznijeli u okviru ovog istraživanja“, rekla je Milutinović.

Britanska ambasadorka u Crnoj Gori, Alison Kemp naglasila je da postoje primjeri dobre prakse u uključivanju mladih ljudi u procese odlučivanja u Ujedinjenom Kraljevstvu i da mogu ponuditi te primjere, poput obrazovnih inicijativa koje su besplatne i pristupačne.

„Iako mladi u Crnoj Gori kažu da su voljni da se bave javnim životom, oni ne smatraju da je crnogorska politika za njih relevantna: više od polovine tvrdi da u Crnoj Gori nema političara kojem mogu vjerovati, a jedan od svaka tri ispitanika misli da nijedna politička stranka ne predstavlja njihove stavove adekvatno“, rekla je Kemp.

Ona je preporučila da zainteresovani ozbiljno shvate te nalaze.

„Ovo istraživanje bi trebalo da nas navede da preispitamo na koje načine uključujemo mlade u javni život, kako bismo gradili istinski zdravu i dobro funkcionišuću demokratiju“, dodala je Kemp.

Učesnici su saglasni da je neophodno stvaranje sinergije kako bi se stvorili bolji uslovi i mogućnosti za mlade ljude u Crnoj Gori, te da upravo ovo istraživanje može pokrenuti široki dijalog među svim akterima.

Ocjenjuje se da istraživanje doprinosi boljem razumijevanju okolnosti, mehanizama i načina na koje se mladi mogu uključiti u politički život zemlje, kao i faktori koji utiču na ovakve pesimistične stavove mladih u Crnoj Gori.

„Bez obzira na postojanje različitih perspektiva, jedna stvar je sigurna – postoji snažna potreba za ozbiljnim strategijama za uključivanje mladih“, kaže se u saopštenju.