Opština Bar dodijelila sredstva za finasiranje 21 projekta i programa nevladinih organizacija

Opština Bar dodijelila je sredstva za finasiranje 21 projekta i programa nevladinih organizacija koje su se prijavile na javni konkurs za raspodjelu sredstava NVO-ima za 2020. godinu. Sredstva su dodijeljena za 12 prvorangiranih projekata i 9 programa NVO koje imaju poseban status za opštinu Bar. Ukupan iznos sredstava dodijeljenih nevladinim organizacijama po ovom konkursu iznosi 67.525 €.

Foto: mojbar.net
Odlukom o dodjeli sredstava, za finansiranje prijavljenih projekata sredstva su dobili:
NVO Gradionica 3.608 €, NVO Bubulj 3.696 €, NVO Izviđači „24. novembar“ 3.664 €, NVO Manoveki 3.600€, NVO Nota 2.160 €, NVO Eduko plus 3.719,04 €, NVO Jadranski horizonti 3.696 €, NVO Janus 3.440 €, NVO Sportski talenat 4.363,20 €, NVO Zora 3.200 €, NVO Pod Spile „74“ 1.600 € i NVO Zvuci klasike 2.400 €.
Za finansiranje prijavljenih programa rada NVO koje imaju poseban status za opštinu Bar sredstva su dobili:
Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj 4.000 €, Društvo dobrovoljnih davalaca krvi „Luka Bar“ 4.000 €, Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama 4.100 €, NVO Adria 3.000 €, Udruženje paraplegičara 4.000 €, Organizacija gluvih i nagluvih 2.600 €, Društvo za borbu protiv šećerne bolesti „Plavi krug“ 2.150 €, Društvo dobrovoljnih davalaca krvi „Željeznička stanica Bar“ 1.700 € i Organizacija civilnih invalida rata za Bar i Ulcinj 1.450 €.

Na konkurs je bilo prijavljeno 47 projekata i 9 programa rada organizacija sa posebnim statusom, a Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama odluku je donijela nakon vrednovanja prijava shodno utvrđenim kriterijumima. Sa nevladinim organizacijama koje su ostvarile finansiranje na konkursu biće zaključeni ugovori početkom decembra.