Opština Bar i Ekonomski fakultet potpisali Memorandum o saradnji

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević i dekan Ekonomskog fakulteta Nikola Milović potpisali su Memorandum o saradnji čime su otvorena vrata za zajedničke projekte Opštine Bar i Ekonomskog fakulteta, u obostranom razvojnom interesu.

“Saradnja na partnerskim osnovama će se ogledati kroz apliciranje na zajedničkim projektima i njihovoj realizaciji, organizovanje zajedničkih konferencija, radionica, tribina i sličnih manifestacija od javnog značaja”, saopštili su iz barske Opština.

Osim navedenog, Sporazum otvara mogućnost i za organizaciju otvorenih dana i posjeta studenata Ekonomskog fakulteta Opštini Bar, s ciljem upoznavanja s djelokrugom institucije, uz  mogućnost obavljanja stručne prakse studenata završne godine u barskoj opštini.