Opština Bar obilježava Evropsku Nedjelju urbane mobilnosti nizom aktivnosti

Opština Bar obilježava Evropsku Nedelju urbane mobilnosti 2021, međunarodnu manifestaciju koja za cilj ima poboljšanje uslova saobraćaja za sve učesnike i afirmaciju urbane mobilnosti u gradu. Ona će biti obilježena nizom aktivnosti i mjera koje sprovodi Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine u saradnji sa Sekretarijatom za uređenje prostora, od kojih će neke biti sprovedene tokom trajanja manifestacije dok će za dio aktivnosti zbog obima posla realizacija biti produžena i nakon toga.

U okviru obilježavanja Nedjelje urbane mobilnosti predviđeno je zatvaranje ulice Vladimira Rolovića u centru grada, koja će za vikend služiti kao zona bez automobila a tom prilikom promovisaće se veća urbana mobilnost i smanjenje zagađenja životne sredine smanjenjem broja automobila u saobraćaju.

Isto tako, planirane su aktivnosti koje se tiču javnog sabraćaja, postavljanje dezinfekcionih punktova u gradske autobuse što će biti posebno korisno u vrijeme aktuelne epidemije ali i promotivna autobuska karta u vidu edukativnog flajera koja će omogućiti besplatan prevoz do Starog Bara i ulazak u stari grad, što će građanima i turistima posebno približiti i olakšati upoznavanje sa kulturno-istorijskim nasljeđem grada.

Jedna od mjera podrazumijeva i ugradnju sedam biciklističkih parkinga koja će biti pažljivo postavljena na javnim mjestima u blizini najvažnijih institucija, kako bi se dodatno popularizovao biciklizam u Baru koji je idealan za ovakvu vrstu rekreacije i sporta.

Radiće se i na poboljšanju uslova pješačkog saobraćaja, ugradnjom, po prvi put, novih saobraćajnih znakova veće pozornosti na pješačkim prelazima i u blizini škola, postavljanjem zaštitinih stubića za sigurnije kretanje pješaka a čime se i onemogućava neodgovorno parkiranje, a pješačke staze biće urađene od hladne plastike što će garantovati njihovu dugovječnost i bolju upotrebljivost.

Opština Bar postaviće i posebne uređaje, radarsko informacione panele, koji će prikazivati brzinu kretanja automobila na velikim displejima i na taj način dodatno upozoravati vozače i podići nivo bezbijednosti svih učesnika u saobraćaju. Ovo će biti posebno važno za putne pravce u nesporednoj blizini škola gdje se kreće veliki broj djece.

Realizacija ovih mjera otpočeće u Nedjelji urbane mobilnosti koja traje od 16. do 22. septembra i obilježava se širom Evrope, dok će realizacija nekih od mjera zbog obima posla biti produžena. Sve to u cilju kontinuiranog i održivog uređenja saobraćaja, olakšavanja kretanja automobila i pješaka ali i veće sigurnosti svih učesnika u saobraćaju.

Akciju su podržali i Turistička organizacija Bar i JP “Kulturni centar Bar”