OPŠTINA BAR PREDSTAVILA NOVU APLIKACIJU

U prostorijama Opštine Bar  danas je predstavljen  novi elektronski servis za građane,aplikacija koja omogućava svim poreskim obveznicima sa teritorije Opštine Bar uvid u svoja poreska zaduženja i preuzimanje rješenja za tekuću godinu.

U cilju povećanja zadovoljenja potreba poreskih obveznika na adresi www.porez.bar.me građani će biti u prilici da unošenjem JMB  na  vrlo jednostavan i brz način pristupe svojim poreskim evidencijama .

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević podsjetio je prisutne da je Opština Bar u proteklom periodu bila najuspješnija lokalna uprava po pitanju naplate poreza na nepokretnosti.

-Zbog značajnog broja nerezidenata koji posjeduju nepokretnosti na teritoriji opštine Bar kao i kratkog vremenskog perioda boravka u našem gradu, krenuli smo u pravcu kreiranja novih sistema po pitanju evidencije o porezu na nepokretnosti, i s tim  u vezi koncipirali smo jedno opšte prihvaćeno rješenje u obliku web aplikacije koja je jednostavna za korišćenje.

Sekretarka Sekretarijata za finansije Ivana Backović podsjetila je da je shodno Odluci o organizaciji i načinu rada lokalne uprave, koja se primjenjuje od  01.01.2019. godine, Uprava lokalnih javnih prihoda u sastavu Sekretarijatu za finansije, čime su lokalne finansije objedinjene u jednoj potrošačkoj jedinici, izuzev dijela koji se odnosi na kapitalni budžet. Na taj način, u nadležnosti ovog Sekretarijata, pored poslova finansija, su i poslovi utvrđivanja, naplate i kontrole lokalnih javnih prihoda.

-U skladu sa navedenim, 26.04. urađen je razrez poreza na nepokretnost, a 30.04. razrez turističke takse za 2019. godinu i ukupno je razrezano 58.591 rješenje, od čega 44.673 rješenja za porez na nepokretnosti i 13.918 rješenja za turističku taksu. Opština Bar se opredijelila da, kao i prethodnih godina, štampanje, kovertiranje i dostavu poreskih rješenja vrši Pošta Crne Gore i dostava je u toku. Ovdje bih iskoristila priliku da apelujem na građane da uredno prime rješenja i izmire svoju poresku obavezu u dostavljenom roku, te da oni koji ne dobiju rješenja putem Pošte Crne Gore ista mogu preuzeti u Sekretarijatu za finansije-navela je Backovićeva.

Rukovodilac Sektora za utvrđivanje, naplatu i kontrolu lokalnih javnih prihoda Nikola Papić istakao je da je važno napomenuti da su prilikom izrade jedne ovakve aplikacije, korišćene savremene tehnologije, te da je Opština Bar prva opština na teritoriji Crne Gore koja pruža vlasnicima nepokretnosti sa teritorije ove opštine uvid u svoja poreska zaduženja.

Predsjednik Raičević je najavio da su pokrenute aktivnosti u vezi izrade novog softvera za administraciju poreza na nepokretnost, koji će biti direktno u vezi sa bazom podataka Katastra, u cilju da baza podataka bude sveobuhvatnija, kako bi u narednom periodu razmišljali u pravcu smanjena stope poreza.