Opština Bar raspisala konkurs za dodjelu stipendija za studijsku 2021/2022 godinu

Opština Bar raspisala je konkurs za dodjelu stipendija za studijsku 2021/2022 godinu u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za stipendiranje studenata u opštini Bar.

Pravo na stipendiju imaju studenti koji imaju prebivalište u opštini Bar najmanje godinu dana do dana raspisivanja konkursa, studenti koji su prema nastavnom programu primijenjenih osnovnih, akademskih osnovnih, specijalističkih i master (postdiplomskih) studija.
Ono što je novina i unapređenje uslova u najboljem interesu studenata jeste da je ove godine omogućeno stipendiranje i za studente master studija što do sada nije bio slučaj.
Osim toga, Opština Bar novim Pravilnikom propisala je da će stipendiranje trajati deset umjesto dosadašnjih devet mjeseci, što je dodatna povoljnost za studente dobitnike stipendije.
Uslov za stipendiju je i to da student ima ostvarenu prosječnu ocjenu 9,00 (tokom svih studijskih godina) da nije obnovio ni jednu godinu tokom studija, da nije u radnom odnosu te da nije stariji od 25 godina.
Studenti primijenjenih osnovnih i akademskih studija, kao i studenti specijalističkih studija uz prijavu na konkurs, dostavljaju sljedeća dokumenta: Izvod iz matične knjige rođenih, potvrdu o prebivalištu, potvrdu o upisu godine studija, potvrdu o položenim ispitima iz prethodnih godina, potvrdu o ostvarenoj prosječnoj ocjeni sa prethodnih godina studija i dokaz da nijesu u radnom odnosu.

Studenti master (postdiplomskih) studija, uz prijavu na konkurs, dostavljaju: Izvod iz matične knjige rođenih, potvrdu o prebivalištu, potvrdu o upisu godine studija, potvrdu o položenim ispitima iz prethodnih godina, potvrdu o ostvarenoj prosječnoj ocjeni (sa osnovnih studija najmanje 9,00, specijalističkih studija najmanje 9,00 i prve (I) godine master (postdiplomskih) studija najmanje 9,00, te dokaz da nijesu u radnom odnosu.