Opština Bar, Rotary District 2483 i Rotary klub Bar: Zajedničkim aktivnostima u korist i za potrebe građana Bara

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević, Guverner Rotary District2483 za Srbiju i Crnu Goru Nikola Božić i Predsjednica Rotary Kluba Bar Anita Radulović potpisali su Sporazum o saradnji.

Foto: Opstina Bar

Sporazum je potpisan na temelju zajedničkih vrijednosti i ciljeva i spremnosti da se djeluje u korist i za dobrobit lokalne zajednice i svakog pojedinca. Saradnja, koja se odnosi na unaprijedjenje i poboljšanje zdravstvene zaštite i očuvanja životne sredine,podršku obrazovanju te razvijanju lokalne ekonomije, u narednom periodu ce se konkretizovati kroz organizovanje zajedničkih donatorskih projekata i aktivnosti, podrsku global grantovima, te održavanju seminara i radionica.

Predsjednik Raičević je istakao da je ovo nastavak uspješne saradnje lokalne uprave sa Rotary Klubom Bar uz podršku Rotary Districta2483 i predstavlja temelj za sve buduće zajedničke aktivnosti, sa posebnim akcentom na apliciranje za global grantove, koji za cilj imaju privlačenje finansijskih sredstava za realizaciju projekata u raznim oblastima od interesa za lokalnu zajednicu.

”Ovo je rijedak, ali odličan primjer dobre saradnje lokalne uprave sa Rotary Klubom, i u tom pravcu puna podrška i zahvalnost jer je globalna tendecija rotarija da stvara partnerstva sa predstavnicima lokalnih vlasti, civilnim sektorom, nvo, pomažući tako lokalnu zajednicu.” ,rekao je Guverner Rotary Districta2843 Božić.

Predsjednica Rotary Kluba Bar Anita Radulović je iznijela zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom Kluba sa Opštinom Bar uvjerena da je ovaj Sporazum nastavak zajedničkih akcija i snaženje duha rotarijanstva- nesebičnog volonterskog sluzenja za dobrobit našeg društva.