Osumnjičeni da su oštetili Budžet za oko 326.000 eura

Policijski službenici Odsjeka za suzbijanje privrednog kriminaliteta rasvijetlili su koruptivno krivično djelo i s tim u vezi su državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru podnijeli poseban izvještaj, kao dopunu krivične prijave, protiv više osoba.

“I.P. (44) iz Bosne i Hercegovine sa privremenim boravkom u Budvi, ovlašćenog lica u pravnom licu „MONTER.ING“ d.o.o iz Bara, B.B. (36) iz Kosova koji je osnivač i izvršni direktor ove firme i
pravnog lica „MONTER.ING“ d.o.o, zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo utaja poreza i doprinosa u sticaju sa koruptivnim krivičnim djelom zloupotreba ovlašćenja u privredi. Ova lica su, kako se sumnja, počinila krivična djela na način što su kao odgovorna lica u pravnom licu „MONTER.ING“d.o.o, sa namjerom izbjegavanja plaćanja poreza i pripadajućih poreskih dažbina, neopravdanim i nedokumentovanim podizanjem novca sa žiro računa prikrili ostvarene prihode u vremenskom periodu 2015, 2016. i 2017, odnosno prilive novčanih sredstava na žiro račun preduzeća „MONTER.ING“ d.o.o.“- saopštili su iz Uprave policije.

Osumnjičeni su u tom smislu, sumnja se, prikrili relevantne činjenice koje su bitne za utvrđivanje poreskih obaveza, čime su pribavili sebi korist na način što su, suprotno pravilima finansijsko knjigovođstvene evidencije i privrednog poslovanja, prikrili i nezakonito prisvojili imovinsku korist.

“Osumnjičena lica konkretno, sumnja se, nisu obračunalai prijavila dospjele obaveze za prijavu i plaćanje PDV-a Poreskoj upravi u iznosu od 203.045 eura. Takođe oni nisu, sumnja se, prijavili poreze i doprinose na ostala lična primanja u iznosu od 110.182 eura i poreze na dobit pravnih lica i poreze na dividende u iznosu od 13.225 eura. Ukupna šteta prouzrokovana ovim krivičnim djelimapo Budžet Crne Gore,kako je utvrđeno na osnovu analiza i vještačenja dokumentacije koji su izvršeniu periodu od podnošenja krivične prijave u julu 2017. do 14.01.2019. godine kada je i podnijet posebni izvještaj,iznosi tačno 326.452 eura“- navedeno je u saopštenju.