Pavićevićeva zemlja prodata za 85 eura po kvadratu

Imovina Zavoda za izgradnju Bara ZIB, firme iza koje stoji bivši predsjednik Opštine Bar Žarko Pavićević, polako se smanjuje. To se može zaključiti na osnovu dokumentacije Privrednog suda, u koju je Dan imao uvid. Stečajni upravnik je 10. avgusta donio odluku da se oko 55 kvadarata zemljišta u Katastarskoj opštini (KO) Novi Bar proda za 4.680 eura Snežani Pajković, što znači da je ta nekretnina prodata za oko 85 eura po metru kvadratnom.

Stečajni upravnik je pred kraj prošle godine oglasio prodaju nekretnina, opreme i namještaja u vlasništvu Zavoda za izgrad nju Bara. Imovina se prodaje kako bi se namirili dugovi tog privrednog društva. To je učinjeno na osnovu članova 134 i 136 Zakona o stečaju. Tada je na prodaju oglašen poslovni prostor površine 486 kvadrata u Novom Baru.

Osim poslovnog prostora, stečajni upravnik oglasio je na prodaju i mašinu za istezane i sječenje željeza, građevinske kranove, kade, kupatila, umivaonike, plastične cijevi… Dan je u aprilu prošle godine objavio da su dva javna izvršitelja pokrenula prinudnu naplatu dugova i blokirali nepokretnu imovinu druge Pavićevićeve firme „Samba”. Predstavnici katastra upisali su prvo zabilježbu rješenja o izvršenju na osnovu zaključka od 12. septembra 2016. godine javnog izvršitelja Ane Nikić iz Bara. Skoro godinu kasnije dodat je i novi teret javnog izvršitelja Snežane Pavličić iz Podgorice od 10. aprila 2017. godine. Dan tada nije mogao da dobije podatak o kolikom dugu je riječ i ko je povjerilac.

Kompanija „Samba” osnovana je u julu 2002. godine. Njena djelatnost je „ostala trgovina na veliko”. Osnivači „Sambe” su Žarko Pavićević i njegov sin Predrag, koji je ujedno i izvršni direktor. U finansijskom izvještaju može se vidjeti da je kompanija „Samba” 2018. godine imala ukupnu aktivu 1.921.649 eura, a prijavili su i neraspoređenu dobit od 579.195, koja je prenesena iz ranijih godina. Takođe, te godine je evidentiran i gubitak od 380.351 eura.

Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je ranije istragu protiv Žarka Pavićevića zbog poslova u kojima je Pošta Crne Gore oštećena za 2,5 miliona eura. Istraga u kojoj je, osim Pavićevića, saslušano nekoliko svjedoka pokrenuta je na osnovu tužbe koju je Pošta Crne Gore podnijela protiv Zavoda za izgradnju Bara u stečaju. Apelacioni sud Crne Gore potvrdio je krajem pretprošle godine presudu kojom je Žarko Pavićević osuđen na godinu zatvora zbog produženog krivičnog djela zloupotreba elužbenog položaja, čime je oštetio opštinski budžet za više od dva miliona eura. Istom presudom Danijela Krković osuđena je uslovno četiri mjeseca na dvije godine zbog zloupotrebe službenog položaja putem pomaganja i produženog krivičnog djela falsifikovanje službene isprave. Pavićević je uhapšen u septembru 2015. godine, zato što je bez odobrenja o zaduživanju i davanju garancija Skupštine opštine Bar, sa ZIB-om zaključio ugovor o finansiranju izgradnje stambeno-poslovnog objekta u Baru.