Počeo projekat: Servis personalne asistencije za slijepa i teže slabovida lica

Organizaciji slijepih za Bar i Ulcinj (ORSLIBRUL), u okviru javnih radova kod Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, odobren je projekat “Servis personalne asistencije za slijepa i teže slabovida lica”. Njegova implementacija je počela 20. jula, u trajanju od četiri mjeseca.

Foto: BARInfo

Jedan od ciljeva ovog projekta je povećanje socijalne inkluzije osoba oštećenog vida, kao i njihove samostalnosti, dostojanstva i samopouzdanja. Sve to će doprinijeti i njihovoj mobilnosti, ali i sve jačoj prisutnosti u zajednici. Svrha ovog projekta je samostalniji i nezavisniji život i stvaranje jednakih šansi za uključivanje u društvo.

“Realizacija ovog projekta ima za cilj pružanje specifične personalne asistencije osobama sa smetnjama vida sa teritorije opštine Bar. Asistencija predviđa angažovanje dva personalna asistenta svakog radnog dana, u dvije smjene, na terenu i u prostorijama naše organizacije.

Podrška podrazumijeva pomoć osobama sa smetnjama vida pri kretanju, nabavci osnovnih životnih namirnica, plaćanje komunalija, prevoz u različite svrhe, kao i neophodnu pomoć u informisanju. Pružanjem personalne asistencije doprinijećemo socijalizaciji, poboljšanju kvaliteta života i učešću u raznim društvenim aktivnostima za 15 članova”, kazao je Veselin Joketić, predsjednik ORSLIBRUL.

On podsjeća da je položaj osoba sa smetnjama vida i njihovo ukupno uključenje u životne tokove dosta loše.

“Njihov život obično karakterišu zatvorenost i pasivnost, nedovoljna socijalizacija, nedostatak znanja o sopstvenim mogućnostima i pravima, nepoznavanje potencijalnih servisa podrške, nerazvijena svijest o potrebi samostalnog življenja, nedostatak podrške za aktivnim učešćem u životu zajednice, kao i prezaštićenost od strane porodice. Da bi prevazišli navedene probleme jedan broj osoba sa invaliditetom smatra da je rješenje u postojanju servisa podrške, a naročito personalne asistencije i veoma su zainteresovani za korišćenje usluga ovakvog servisa, što su i potvrdila naša dosadašnja iskustva”, kaže Joketić.

Iz ove organizacije tvrde da će realizacija predviđenih aktivnosti pozitivno uticati na korisnike programa javnog rada, tako što će osnažiti i motivisati osobe sa smetnjama vida za aktivno učešće u životu društvene zajednice, kroz realizaciju servisa personalne asistencije.

“Ovim programom se želi postići i da se ova osjetljiva populacija osnaži za samostalno življenje, edukuje o njihovim pravima i mogućnostima, upozna sa servisima podrške i njihovim značajem, kao i da doprinese podizanju nivoa samopouzdanja. Ovaj javni rad će uticati na njegove učesnike na taj način što će im se omogućiti zapošljavanje i samim tim donekle poboljšati njihov ekonomski status”, naveo je Joketić, uz napomenu da će personalni asistenti će steći još jedno vrijedno radno iskustvo u pružanju asistencije osobama sa invaliditetom.