Počinje kampanja „Pokazivač pravca nije stvar izbora, već obaveza vozača“

Od danas u Crnoj Gori počinje kampanja Pokazivač pravca nije stvar izbora, već obaveza vozača. Značajan broj saobraćajnih nezgoda koje se dešavaju u samom gradskom jezgru, posljedica su propusta vozača, koji se ogledaju u činjenici, da se isti nijesu prethodno uvjerili da na bezbjedan način mogu preduzeti željenu radnju vozilom, kao i zbog činjenice da nijesu blagovremeno o svojoj namjeri obavjestili druge učesnike u saobraćaju, uključivanjem pokazivača pravca, tzv . žmigavca”, saopštila je Uprava policije.

Takođe, ne treba zanemariti činjenicu, da se jedan broj saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama događa i na magistralnim putevima, gdje je, kao jedan od razloga nastanka saobraćajnih nezgoda, neblagovremeno obavještavanje ostalih vozača o promjeni smjera kretanja, uključivanjem pokazivača pravca, posebno prilikom preticanja ili obilaženja, odnosno kod uključivanja ili isključivanja iz saobraćaja.

“Podsjećamo vozače da je članom 26 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, propisana je obaveza vozača da: „nakon što se uvjerio da može da otpočne željenu radnju, vozač je dužan da druge učesnike u saobraćaju jasno i blagovremeno obavijesti o tome dajući im znak pomoću pokazivača pravca ili odgovarajući znak rukom, ako pokazivači ne postoje“. Istim zakonom, članom 324 je propisano, da će se novčanom kaznom u iznosu od 50 do 90
eura kazniti za prekršaj vozač koji prije vršenja određenih radnji vozilom, ne obavijesti jasno i blagovremeno druge učesnike u saobraćaju o svojoj namjeri, davanjem znaka pomoću pokazivača pravca”, napominju u Upravi policije.

Shodno planskim aktivnostima, kao i zbog pomenute činjenice, da značajan broj učesnika u saobraćaju prilikom preduzimanja pojedinih radnji vozilom (skretanje, obilaženje, prestrojavanje, preticanje, i sl), ne obavještavaju o svojoj namjeri, davanjem pokazivačem pravca druge učesnike u saobraćaju, Uprava policije – Odsjek za bezbjednost drmskog saobraćaja je u saradnji sa Nacionalnim biroom osiguravača Crne Gore i Mašinskim fakultetom – Centrom za edukaciju u drumskom saobraćaju, planirao da u periodu od 06. jula do 20. jula 2020. godine, realizuje preventivni kampanju, „Pokazivač pravca nije stvar izbora, već obaveza vozača“.

“Preventivne aktivnosti kampanje će se ogledati kroz raspodjelu 15.000 flajera, od strane policijskih službenika saobraćajne policije kojima će vozače, kao učesnicke u saobraćaju, još jednom podsjetiti na važnost poštovanja ovog pravila, posebno u gradskim područjima, kao i na magistralnim, regionalnim i lokalnim putnim pravcima, gdje se najčešće od strane vozača preduzimaju radnje o kojima je, shodno odredbama ZOBS-a, vozač dužan da druge učesnike u saobraćaju jasno i blagovremeno obavijesti, upotrebom pokazivača pravaca, tzv. žmigavca”, zaključuju u UP.