Port of Adria u gubitku 663 hiljade eura

Barska kompanija Port of Adriaa završila je treći kvartal s neto gubitkom od 663,64 hiljade eura, dok je u istom periodu proš le godine zabilježila dobit od 207,33 hiljade eura.

Prema podacima iz izvještaja o poslovanju, koji je objavljen na sajtu Montenegroberze, poslovni prihodi preduzeća na kraju septembra smanjeni su skoro 11 odsto na 5,34 miliona eura, prenijela je juče agencija Mina biznis.

Poslovni rashodi Port of Adrie pali su 4,8 odsto na 5,7 miliona. Od toga se na troškove zarada, naknada i ostalih ličnih rashoda odnosilo 3,04 miliona eura. Ukupna aktiva preduzeća, kojom od početka 2014. godine upravlja turska kompanija Global ports, vrijedjela je na kraju septembra 74,88 miliona, što je skoro deset odsto više nego u uporednom periodu.

Akumulirani gubitak dostigao je27,55 miliona eura, kratkoročnarezervisanja i obaveze 2,84 miliona, a dugoročna 27,98 miliona eura. Odložene poreske obaveze iznose 334,5 hiljada eura. Većinski vlasnici Port of Adria je turski Global ports.