Potpisan memorandum o saradnji CK Bar i FPE

Opštinska organizacija Crvenog krsta Bar i Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar, u srijedu, 19. decembra 2018.godine zaključili su Memorandum o saradnji ove dvije ustanove.

Cilj ove saradnje je stvaranje humanijeg i pravednijeg društva, pozitivnog stava prema životu, socijalnih kontakata i očuvanja ne samo fizičkog nego i mentalnog zdravlja.

Strane potpisnice Memoranduma, čiji su predstavnici sekretarka CK Bar Zorica Crnčević i dekan FPE Bar Prof.dr Rajko Novićević, saglasile su se da su inicirani osnovni principi buduće saradnje i to: ostvarivanje saradnje po pitanju edukacije studenata, razmjene znanja i iskustva, sa ciljem afirmisanja volonterizma; kvalitetnija komunikacija i razmjena informacija koje će omogućiti kreiranje novih zajedničkih projekata kao i organizovanje edukativnih kurseva, radionica, savjetovanja, projekta i seminara radi usavršavanja  oblasti koje spadaju u redovne djelatnosti ugovorenih strana.