Potpisan Sporazum o prijateljstvu i saradnjii izmedju Opštine Bar i Opštine Resen

Na poziv predsjednika Opštine Resen (Republika Sjeverna Makedonija) Živka Gošarevskog, delegacija Opštine Bar na čelu sa predsjednikom Opštine Dušanom Raičevićem prisustvovala je danas svečanosti povodom obilježavanja 75 godina  od oslobođenja Resena i Prespe-11.septembar.

Tom prilikom, Raičević i Gošarevski potpisali su Sporazum o prijateljstvu i saradnji.Inicijativa za uspostavljanje saradnje i prijateljskih odnosa Opštine Bar sa Opštinom Resen pokrenuta je od strane ambasadorke Crne Gore u Republici Sjevernoj Makedoniji, NJ.E. Marije Petrović i predsjednika Opštine Resen gdina Živka Gošarevskog. Opštine Bar i Resen dugi niz godina imaju blisku saradnju, a potpisivanje Sporazuma o prijateljstvu će značiti formalizaciju povezanosti lokalnih uprava kao i pravni okvir za dalje produbljivanje saradnje. Posebno su važne istorijske i kulturne veze između ove dvije opštine.“Sa velikim zadovoljstvom sam primio inicijativu NJ.E. Marije Petrović, ambasadorke Crne Gore u Republici Sjevernoj Makedoniji i predsjednika Gošarevskog za potpisivanje Sporazuma o prijateljstvu i saradnji sa Opštinom Resen. Sporazum predstavlja krunu naših i više nego dobrih odnosa, zasnovanih na kulturno-istorijskom i duhovnom nasledju kulta Sveti Vladimir, kojeg na ovim prostorima jednako poštuju i pravoslavni i katolici i muslimani.  Potpisivanjem Sporazuma, a vodjeni ovim kultom koji nas spaja, omogućili smo institucionalni okvir za unaprijedjenje naše aktivne saradnje i prijateljstva, sa ciljem saradnje u oblasti kulture, turizma, obrazovanja, ekonomije, kao i na svim drugim poljima koje zajednički ocijenimo da su od obostranog interesa za naše gradjane”, istakao je Raičević.Između Opština Resen, Elbasan i Bar je 2015. godine potpisan Memorandum o saradnji kao nastavak kulturno-turističkog projekta „Putevima svetog Vladimira”, sa ciljem promovisanja i afirmacije zajedničkog kulturnog, istorijskog i duhovnog nasljeđa.