POTPISAN UGOVOR O REALIZACIJI PROJEKTA IZGRADNJA TRGA I ŠETALIŠTA U SUTOMORU

Direktor Uprave javnih radova Rešad Nuhodžić, predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević i direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Predrag Jelušić potpisali su danas u prostorijama Opštine Bar Ugovor o realizaciji projekta “Izgradnja trga i šetališta u Sutomoru” – II faza radova. Ova faza podrazumijeva potpunu rekonstrukciju i popločavanje trga sa ugostiteljskim terasama i rekonstrukciju dijela saobraćajnice u neposrednom zaleđu trga.

Ugovorom je utvrđena vrijednost radova izgradnje početne faze (II faza po Glavnom projektu) koja iznosi 965.925,21 € sa uračunatim PDV-om i vrijednost stručnog nadzora u iznosu od 40.000,00 €. Opština Bar će učestvovati u finansiranju početne faze radova sa 100.000,00 €, JP za upravljanje morskim dobrom sa sredstvima u iznosu 425.000,00 €, dok će preostali iznos u vrijednosti od 481.000,00 € izdvojiti Vlada Crne Gore. Nosilac realizacije projekta ispred Vlade je Uprava javnih radova.

Potpisivanjem Ugovora stekli su se uslovi da Uprava javnih radova u najskorijem roku raspiše javni poziv za izbor ponuđača za izvođenje radova na početnoj fazi izgradnje šetališta i trga u Sutomoru. Ukoliko javni poziv bude tekao planiranom dinamikom, očekuje se da ugovor sa najpovoljnijim izvođačem bude potpisan po završetku turističke sezone. Sastavni dio ugovora biće termin početka, dinamika i rok završetka radova.

Direktor Uprave javnih radova, Rešad Nuhodžić:

“Izuzetno mi je zadovoljstvo što smo potpisivanjem ovog ugovora širom otvorili vrata za realizaciju jednog izuzetnog projekta, značajnog ne samo sa aspekta unapređenja turizma, već i poboljšanja života stanovnika Sutomora.

Sutomore je već godinama među najpopularnijim primorskim destinacijama i domaćih i stranih turista i zaslužuje da kroz ovaj projekat dobije nove, moderne sadržaje.

Ukupna vrijednost sve četiri faze radova iznosi oko 5,4 miliona eura. Dio radova za koje smo danas potpisali ugovor planirani su na površini od blizu 5.000 metara kvadratnih i za njih će Vlada Crne Gore, Morsko dobro i Opština Bar izdvojiti blizu million eura. Uprava javnih radova će već narednih dana objaviti tendersku dokumentaciju i nadamo se da ćemo kroz postupak javne nabavke dobiti kvalitetnog, odgovornog izvođača radova.

Posebno bih istakao da ova investicija predstavlja još jedan dokaz strateškog opredjeljenja Vlade da ulaže u valorizaciju turističkih potencijala države, kako na sjeveru, tako i u primorskim opštinama.”

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević:

“Koristim priliku da se zahvalim Morskom dobru na uspješno sprovedenoj prvoj fazi projektovanja trga i šetališta u Sutomoru i Upravi javnih radova, koji su prepoznali nastojanje Opštine Bar i Morskog dobra da kroz podršku iz kapitalnog budžeta Crne Gore opredijele značajna finansijska sredstva za ove radove. Naše jasno opredjeljenje je da idemo u pravcu unapredjenja trurističke ponude grada na dvije čarobne obale. Svi smo svjedoci sve značajnije turističke ponude našeg grada, a siguran sam da Sutomore kao jedan od primarnih generatora turističkih posjeta u našoj opštini zavredjuje jednu potpuno drugačiju definiciju. Trg i šetalište su garancija da ćemo o Sutomoru u narednim godinama govoriti kao o elitnoj tutističkoj destinaciji, koja će privlačiti sve veći broj turista veće platežne moći, a samim tim omogućiti i značajnije prihode od turističke privrede, kako samog Sutomora, tako i opštine Bar. Potencijali optšine Bar su takvi da ovo može da bude model kako u narednom periodu možemo nastaviti saradnju sa Upravom javnih radova i Morskim dobrom.”

Direktor JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Predrag Jelušić :

Projekat uređenja Sutomora svakako jedan od najvažnijih projekata za opštinu Bar i jedan od najvećih koje sufinansira JP za upravljanjem morskim dobrom. Uređenjem obalne zone u Sutomoru nastavlja se strategija integralnog uređenja zone morskog dobra, slijedeći primjer Pina u Tivtu.

Jelušić je zahvalio Opštini Bar kao partneru na istrajnosti u ovom poslu, kao i Upravi javnih radova koja preuzima radove na faznoj realizaciji projekta. Jelušić je ovom prilikom najavio sledeći veliki projekat uređnja kompletne obalne zone u Budvi i Bečićima i raspisivanje međunarodnog konkursa za idejno arhitektnsko rješenje na jesen tekuće godine.

Podsjećamo da je izradu idejnog rješenja i Glavnog projekta za Sutomore, tokom 2017. i 2018. godine, finansiralo JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore. Uz intezivnu komunikaciju sa predstavnicima Ministarstva održivog razvoja i turizma, Opštine Bar, MZ “Spič” i nevladinih organizacija iz Sutomora, pri izradi projektne dokumentacije posebno se vodilo računa o racionalizaciji prostora na sutomorskoj obali i proširenju zelenih površina duž novog šetališta.