Povećanje minimalne zarade za 15 odsto

Vlada Crne Gore je na 116. sjednici, kojom je predsjedavao premijer Duško Marković, donijela Odluku da ovlasti svoje predstavnike u Socijalnom savjetu da predlože povećanje minimalne zarade za 15 odsto, odnosno sa sadašnja 193 eura na 222 eura i smanjenje poreskog opterećenja rada za 2 odsto.
U okviru rasprave po tački dnevnog reda Usmena informacija o povećanju minimalne zarade, koju je podnio ministar rada i socijalnog staranja, rečeno je da je Vlada u saradnji sa referentnim međunarodnim organizacijama i uz konstantan dijalog sa poslodavcima i socijalnim partnerima, odgovorno i sistemski analizirala različite scenarije povećanja minimalne zarade u kombinaciji sa smanjenjem poreskog opterećenja rada.
„Ova odluka ima za cilj unapređenje životnog standarda građana sa najnižim primanjima, kao i smanjenje poreskih opterećenja koja će relaksirati poslodavce. Odluku smo u mogućnosti da donesemo zahvaljujući ohrabrujućim rezultatima ostvarenim dosljednim sprovođenjem ekonomske politike ostvarenim u prethodnom periodu“ – rekao je predsjednik Vlade.
U diskusiji je ukazano da su nedavno objavljeni rezultati za IV kvartal 2018. godine i trendovi koje bilježimo u I kvartalu ove godine dodatno ojačali utemeljenost Vladine odluke.
„Ovakvi rezultati jasno pokazuju da Vladine mjere ekonomske politike daju rezultate. Zbog toga će Vlada nastaviti dalje odlučno sprovođenje svih planiranih mjera sa ciljem ostvarivanja ključnih prioriteta – daljeg ekonomskog rasta i razvoja, unapređenja životnog standarda građana, unapređenja poslovnog ambijenta i otvaranja novih radnih mjesta. Takođe, Vlada će, kao i do sada, sve ove aktivnosti sprovoditi u stalnoj komunikaciji sa svim zainteresovanim stranama: i socijalnim partnerima i preduzetnicima i predstavnicima struke i nauke i civilnog sektora. „Samo udruženi napori cijelog društva usmjereni ka napretku, mogu nas dovesti do željenog cilja – evropskog kvaliteta života naših građana“ – zaključeno je na sjednici.
Naglašeno je da će Vlada početkom naredne godine, u skladu sa okolnostima, napraviti naredni iskorak sa novim povećanjem minimalne zarade.