Pred PRIVATIZACIJU: Luki Bar umanjena VRIJEDNOST za 16 miliona eura

Iz menadžmenta kažu da je procjenu trebalo uraditi još prije pet godina, kao i da je i ova vrijednost možda precijenjena.

Foto: Bankar.me

Odbor direktora Luke Bar, kojim rukovodi predsjednik Vojin Žugić, na sjednici održanoj prošle sedmice usvojio je novu procjenu imovine te kompanije i njena tri zavisna društva: „Bezbjednosni i lučki poslovi“, „Štivadorski poslovi“ i Hotela Sidro, a koja je za 16,7 miliona eura niža od prethodne i iznosi oko 51,2 miliona eura.

Sagovornici „Vijesti“ tvrde da će zbog isknjižavanja dijela imovine, otpisa dijela spornih i nenaplativih potraživanja i zaostalih, a isplaćenih dugovanja radnicima tokom 2018, gubitak Luke Bar, na kraju prošle godine, sigurno biti veći od 20 miliona eura. Ova procjena vrijednosti Luke Bar dolazi nakon interesovanja iz Ujedinjenih Arapskih Emirata za učešće u njenoj privatizaciji.

Prije dvije godine je poništen tender za privatizaciju ove državne kompanije, kada je stigla ponuda poljske OT Logistiks grupe koja je nudila 8,5 miliona za 30 odsto vlasništva i 14 miliona investicija. Iz Vlade je tada saopšteno da ne odustaju od privatizacije već da je ovo “jedan svojevrsni tajm aut”kako bi usaglasili sve detalje.

Nejasno je, međutim, da li je menadžment Luke Bar i Odbor direktora te kompanije sada imao uopšte saglasnost Vlade Duška Markovića i Revizijskog odbora (RO) te kompanije za sve ove izmjene računovodstvenih podataka i ekspresnu reviziju prošlogodišnjih bilansa ove tako važne državne kompanije.

“Vijesti” su upoznate, nezvanično, da je Revizorski odbor Luke Bar, u posljednjih desetak dana, dao Luci Bar dva konkretna mišljenja sa nizom zamjerki o nepostojećim listovima nepokretnosti te kompanije, imovinom koju bi trebalo fotografisati i dodatno dokumentovati itd…

Novu procjenu imovine barske kompanije na 31. decembar 2018, a koja je označena kao „strogo povjerljiva“ od revizorske kuće KPMG iz Podgorice, naručio je potpisivanjem ugovora izvršni direktor Luke Bar Vladan Vučelić, 18. januara ove godine.

Izvor „Vijesti“ iz menadžmenta nezvanično je saopštio da su novu procjenu trebalo da urade još prije pet godina, da je to bila njihova zakonska obaveza, a da je imovina kompanije i prema novoj procjeni moguće i dalje precijenjena i da je trebalo da bude još i niža.

Mimo očekivanja zabrinutih manjinskih akcionara Luke Bar, koje su “Vijesti” kontaktirale, u međuvremenu, njihov predstavnik u Bordu Aleksandar Jovović, koji je, inače, zamjenik predsjednika Žugića, podržao je isknjižavanje dijela imovine iz bilansa i novu procjenu, koja će značiti, u krajnjem, poslije velikih gubitaka u 2018. godini, i smanjenje kapitala barske kompanije.

Samo vrijednost zemljišta lučke kompanije smanjena je “ekspresno” sa 30,3 miliona na 18,11 miliona eura, ili za oko 12 miliona eura. Izvori “Vijesti” tvrde da je kod procjene zemljišta napravljena moguće računska greška, te da je zemljište u vlasništvu kompanije potcijenjeno za čak 4,9 miliona eura. Za procjenu samo objekata koji se nalaze u lučkom području KO Novi Bar uzeta je, na primjer, u obzir vrijednost zemljišta ispod objekta iako Luka Bar nije vlasnik zemljišta. U računici nove procjene primijenjena je tržišna vrijednost od 100 eura po kvadratu, a na osnovu Ugovora o zakupu sa Morskim dobrom.

Revizorski odbor i nakon uvida u dodatni materijal nije, kako saznaju “Vijesti”, ni mogao da utvrdi o kojim objektima je riječ. Da bi neki objekat bio predmet procjene, ozbiljne računovođe i revizori znaju da je potrebno da bude dokumentovan listom nepokretnosti, ugovorom o kupoprodaji ili ugovorom o građenju. Iz izvještaja nezavisnog revizora je navedeno da je „pojedinim objektima dodijeljen funkcionalan otpis od 10 odsto jer nijesu upisani u list nepokretnosti…“. Ključno je pitanje, međutim, da li ovi objekti mogu uopšte da budu predmet procjene.

Učešće u kapitalu barske kompanije Hotela Sidro je, izgleda, prema novoj procjeni, značajno smanjeno, a kompanijski Revizorski odbor je, izgleda, opravdano postavio dilemu menadžmentu i Bordu Luke Bar da li je u ovom slučaju vjerodostojno primijenjen odgovarajući međunarodni računovodstveni standard.

Za Revizorski odbor Luke Bar, prema informacijama “Vijesti”, bilo je nejasno i to zašto je pozajmica Luke Bar data Hotelu Sidro nenaplativa, kao i da li je njena fer vrijednost, zaista, jednaka nuli, budući da je po tom osnovu u novoj procjeni izvršeno umanjenje za 1,126 miliona eura.

Procjena naručena nakon posjete Đukanovića Emiratima, odakle stiže mogući kupac
Interesantno je da je nova procjena Luke Bar, i smanjenje vrijenosti imovine, zatraženo neposredno nakon novogodišnje posjete predsjednika Crne Gore i predsjednika DPS-a Mila Đukanovića Ujedinjenim Arapskih Emiratima (UAE), odakle je široj javnosti, odmah poslata poruka da su članovi vladajuće kraljevske porodice Al- Nahijan zainteresovani posredstvom svojih kompanija za privatizaciju Luke Bar.

Nezvanični izvor “Vijesti” iz menadžmenta Luke Bar tvrdi da reprocjena imovine kompanije “nema nikakve veze sa tom posjetom” predsjednika države i vladajuće partije. Manjinski akcionari Luke Bar saopštili su “Vijestima” da su “sluđeni” skrivenim informacijama o umanjenju imovine i kapitala firme uoči moguće privatizacije. Za njih je bilo logičnije da država, kao većinski vlasnik, ponudi na prodaju što vredniju imovinu potencijanim investitorima, posebno nakon propale privatizacije sa poljskom grupacijom OTL prije dvije godine, čija ponuda je ocijenjena kao nezadovoljavajuća.

Krajem januara ove godine grupa inženjeri i odgovorna lica kompanija iz UAE posjetila je Vladu, ali i ovu barsku kompaniju. Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković sastao se tada sa predstavnicima kompanije Abu Dabi Ports iz UAE, kako bi “razmotrili inicijativu i interesovanje ova firme za valorizaciju potencijala Luka Bar”. Početkom marta, mediji bliski Vladi navodili su interesovanje za ulaganje u barsku firmu i nekih drugih kompanija iz Emirata.