Pretovareno više od 1,13 miliona tona tereta

Luka Bar pretovarila je od početka godine do kraja septembra više od 1,13 miliona tereta, što je 18 odsto više nego u istom periodu prošle godine, kazao je u intervjuu Dnevnim novinama izvršni direktor barske kompanije Vladan Vučelić.

 

Foto: mojbar.net

“Zadovoljan sam rezultatima poslovanja i sprovedenim aktivnostima u prethodnih devet mjeseci. Kao najznačajnije aktivnosti u navedenom periodu izdvojio bih nekoliko stvari. Prva je stvaranje pravnog okvira za nesmetan rad i razvoj kompanije potpisivanjem Aneksa ugovora o korišćenju morskog dobra. Time je Luci Bar potvrđeno isključivo pravo korišćenja lučkog područja i infrastrukture i omogućeno preduzimanje konkretnih aktivnosti usmjerenih ka optimalnom iskorišćenju postojećih potencijala i razvoju novih kapaciteta, u skladu sa zakonom i strateškim opredjeljenjima Države. Drugo što je posebno značajno jeste izvršena procjena vrijednosti imovine, prvi put nakon 2008. godine, čime je dovedena na fer-tržišnu vrijednost”, naveo je Vučelić.

Dodaje da je taj period obilježilo i potpisivanje Kolektivnog ugovora, kojim je, na optimalan način, obezbijeđen najširi obim zaštite prava zaposlenih.

“Postignuto je i sudsko poravnanje sa AD Port of Adria, čime smo, na najbolji način, regulisali sva sporna i neriješena pitanja koja su opterećivala poslovanje Luka Bar AD i pomenutog operatera unutar lučkog područja. Napomenuo bih i da imamo i značajan broj novih komitenata i dogovorenih poslovnih aranžmana, koji su uticali na povećanje obima pretovara tereta u ovom periodu, među kojima posebno ističem zaključivanje komercijalnog ugovora sa kompanijom HBIS Željezara Smederevo na pretovaru rude gvožđa. Uspostavili smo kontakt i dogovorili uslove saradnje, a uskoro nas očekuje i potpisivanje ugovora, sa ZIJiN RTB Bor na uvozu koncentrata bakra”, naglasio je izvršni direktor Luke Bar.

Ostvareni rezultati su, ocjenjuje, nadmašili izuzetno ambiciozno postavljen plan pretovara i to daje osnovu da budu zadovoljni postignutim.

“Ukupni prihodi za devet mjeseci ove godine iznose 6.946.312 eura, a rashodi 6.672.273 eura, što znači da je ovaj poslovni period završen pozitivnim rezultatom, uz ostvarenu dobit od 274.039 eura. Na osnovu ostvarenog pretovara u oktobru od 167.000 tona, kao i prema projekciji pretovara za naredna dva mjeseca, može se očekivati da isti, u 2019.godini, premaši brojku od 1.650.000 tona, što bi bilo skoro 300.000 tona više u odnosu na prošlu godinu i graničilo bi se sa rekordnim godišnjim pretovarom u periodu nakon restrukturiranja 2009. godine. Projekcija pretovara u posljednjem kvartalu ove godine jasno ukazuje na zaključak da će biti ostvareni i finansijski elementi biznis plana, odnosno postignut pozitivan finansijski rezultat, znatno veći u odnosu na iskazanu dobit za prvih devet mjeseci”, dodaje Vučelić.