RADIONICE SA MLADIMA –PROJEKAT ‘’COCA-COLA PODRŠKA MLADIMA’’

U periodu od  16 do 18. oktobra 2019.godine u maloj sali Opštine Bar, kompanija Coca-Cola HBC Crna Gora održaće radionice za mlade u oviru nacionalnog projekta ”Coca Cola podrška mladima’’ koji se realizuje uz institucionalnu podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja i Zavoda za zapošljavanje.

Cilj ovog projekta je da se kroz edukativne radionice pomogne nezaposlenim mladima iz Bara, od  18 do 30 godina, da unaprijede lične i profesionalne vještine i tako postanu konkurentniji na tržistu rada.

link za prijave sa obavjestenjem o projektu i radionici možete pogledati na: https://coca-colapodrskamladima.me/