Raičević na sastanku sa novim menadžmentom Luke Bar

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević održao je danas sastanak sa novim menadžmentom AD „Luka Bar“ na čelu sa predsjednikom Odbora direktora Vojinom Žugićem i izvršnim direktorom Vladanom Vučelićem.

Predsjednik Opštine Bar istakao je da upoznat sa aktivnostima koje ovo preduzeće sprovodi u cilju pozicioniranja Luke Bar ka novim međunarodnim tržištima i  kao glavno transportno čvorište ovog dijela Evrope, navodeći da je Luka Bar pokretačka snaga privrednog razvoja Bara i Crne Gore, a posebno ističući važnost jačanja saradnje lokalne uprave i Luke Bar.

„Opština Bar je spremna da pruži punu podršku svim aktivnostima koje sprovodi rukovodstvo Luke Bar, te sam siguran da će saradnja lokalne uprave i jednog od najznačajnih privrednih giganata našeg grada biti od krucijalne važnosti za dalju perspektivu razvoja Luke Bar kroz valorizaciju postojećih potencijala i unaprijeđenju ukupnog poslovnog ambijenta u Baru“ istakao je Raičević.

Na sastanku je zajednički konstatovano da je dosadašnja saradnje Opštine Bar i AD „Luka Bar“ bila veoma uspješna, ali da će nova rukovodstva, kako na nivou lokalne uprave, tako i na nivou ovog preduzeća učiniti dodatni napor da ta saradnja u narednom periodu bude intenzivnija i uspješnija, u korist ukupnog privrednog razvoja kako Bara, tako i Crne Gore.