Raičević se sastao sa Dejanom Savićevićem

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević sa saradnicima sastao se sa predsjednikom Fudbalskog saveza Crne Gore (FSCG) Dejanom Savićevićem, generalnim sekretarom FSCG Miomirom Đurđevcem i potpredsjednikom FSCG Vladanom Vučelićem.Sastanku su, takođe, prisustvovali predstavnik Crnogorskog olimpijskog komiteta (COK) Igor Vušurović i u ime Atletskog kluba „Mornar“ dr Aleksandar Vujičić.

Povod za sastanak je bilo izvođenje radova na rekonstrukciji tribina, svlačionica i atletske staze sa atletskim borilištima na stadionu „Topolica“.

Dogovoreno je da iduće sedmice otpočnu pripremni radovi na čišćenju drenažnih cijevi na stadionu.Nakon toga, otpočeće se sa radovima na rekonstrukciji svlačionica i tribina, kako bi najkasnije do druge polovine marta krenuli radovi na rekonstrukciji tartan staze.Zamjena travnatog pokrivača, t.j. busena i postavljanje savremenog sistema za navodnjavanje terena planirano je nakon odžavanja Igara malih zemalja.

Biotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore, nakon obilaska terena, dostavio je Izvještaj sa stručnim mišljenjem i predlogom odgovarajućih aktivnosti po pitanju izvođenja radova.

Komisija sastavljena od predstavnika FS-a CG, COK-a i Opštine Bar već od iduće sedmice će započeti sa  pripremnim radnjama, kao preduslov da se sa realizacijom ovih radova otpočne što prije.

Bar će u periodu od 27. maja i 01. juna biti jedan od domaćina Igara malih zemalja Evrope, koje će okupiti takmičare u atletici, košarci i  iz evropskih zemalja sa manje od milion stanovnika.

Skupština opštine Bar je u decembru prošle godine donijela Odluku o davanju saglasnosti za izvođenje radova na adaptaciji-rekonstrukciji tribina, svlačionica i atletske staze sa atletskim borilištima na stadionu „Topolica“ u Baru.

Podsjećajući da je Bar grad sporta, prepoznat po svojim sportistima i njihovim uspjesima, predsjednik Raičević je istakao zadovoljstvo zbog nastavka saradnje sa Fudbalskim savezom Crne Gore i Crnogorskim olimpijskim komitetom i konkretizovanja daljih aktivnosti na ovom značajnom projektu za naš grad, čija realizacija će doprinijeti poboljšanju sportske infrastrukture grada.