Raičević u posjeti selu Lunjići

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević posjetio je danas, sa predstavnicima Vojske Crne Gore, selo Lunjići u Mrkojevićima sa ciljem razmatranja mogućnosti angažovanja inženjerskih kapaciteta Vojske Crne Gore za proširenje i adaptaciju puta odnosno staze koja povezuje ovaj kraj sa selom Mikulići, koje se nalazi na drugoj strani planine Lisinj.

Ova dionica puta je od izuzetnog značaja za razvoj seoskog i lovnog turizma, ali i za lokalno stanovništvo koje je spremno, da zajedno sa iseljenicima, participira u realizaciji ovog projekta.

Prilikom posjete, konstatovano je da se očekuje da će Vojska Crne Gore sa svojim kapacitetima i uz podršku Opštine Bar učiniti značajan napor kako bi ovaj projekat bio uspješno realizovan.