Reagovanje Demokrata na saopštenje Ministarstva prosvejte

 

Klub odbornika Demokrata u SO Bar reagovao povodom saopštenja Ministarstva prosvjete da će se graditi vrtić u Baru:

„Nakon današnjeg saopštenja Ministarstva prosvjete, koje je očigledno i smušeni odgovor na naš dopis upućen Ministarstvu 25.01.2019. godine, može se izvesti nekoliko zaključaka.

Prvo, uočava se da ministar prosvjete današnjim saopštenjem ni jednim slovom nije pomenuo interese onih o kojima bi, kao ministar prosvjete najviše morao brinuti, a to su srednjoškolci dvije najveće barske škole kojima se brutalno otima školsko dvorište, i koji su predvodnici građanske inicijative koju podržava veliki broj građana Bara. Dakle, o njima ni slova.

Drugo, ako laže koza ne laže rog. Ministarstvo prosvjete, i odgovorna lica povezana sa njim, nakon što su više puta isticali da se radi o  kreditu,  odnosno  investiciji  po kojoj je Bar bio jedna od nekoliko opština koja je ušla u projekat izgradnje vrtića sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope, te izrečenih tvrdnji da bi promjenom lokacije dobijena sredstva bila u „opasnosti“, današnjim saopštenjem demantuju sve svoje ranije izrečene navode, tvrdeći da se sada radi o državnom projektu, odnosno sredstvima koje su planirali Ministarstvo prosvjete Vlada I Crne Gore?!

Treće, koliko je Ministarstvo prosvjete u stvari ostalo bez argumenata, najbolje svjedoči okolnost da, kao drugi razlog gradnje na tom prostoru vežu za činjenicu da je građanska inicijativa odbijena na Skupštini opštine Bar, te da je stav barske skupštine nesumnjivo bio da se vrtić gradi na ovom prostoru. Ministre Šehoviću, kao i sada, u iznošenju pravih argumenata i tada ste pri glasanju bili u manjini. Podsjećamo Vas da je 14 glasova bilo protiv gradnje u dvorištu škola, a da je samo 7,i to onih koji „slučajno“ pripadaju vašoj političkoj opciji, glasalo za gradnju.

Četvrto, ali ne i manje značajno. Ministar prosvjete nastavlja da pribjegava sili argumenata, ne vodeći računa o njihovoj tačnosti. Ovim putem Vas ministre Šehoviću, kao odbornici Skupštine opštine Bar, podsjećamo da po Statutu Opštine Bar još uvjek postoji mogućnost za sazivanje opštinskog ili mjesnog referenduma, čijim bi održavanjem i izglasavanjem zaustavaljanja gradnje, Vaš „državni projekat“ nesumnjivo pao u vodu, te da se samim tim definitivno nije razriješila, kako Vi kažete u svom obraćanju, „poslednja dilema“.

Poslednju dilemu nećete razrješavati ni Vi, ali ni Vaša politička opcija kojoj pripadate, već će je isključivo razrješavati građani Bara.“