Sa granice vraćeno više od 450 tona hrane

Prilikom kontrole uvoza hrane u septembru fitosanitarni inspektori su, zbog utvrđenih neusaglašenosti sa propisanim zahtjevima, sa granice vratili više od 450 tona hrane, navodi se u Izvještaju o radu inspekcijskih službi Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove za prošli mjesec, pišu Dnevne novine.

Fitosanitarna inspekcija je tokom septembra, kako se navodi, pregledala ukupno 2.052 pošiljke od čega 1.372 pošiljke pri uvozu; 66 u provozu; 69 za reexport; 493 za izvoz i 28 ovjere carinskih deklaracija i izdala 21 rješenja o zabrani uvoza i tri rješenja za uništenje pošiljki.

“Ukupno je uzeto 343 uzoraka pri uvozu, od čega je za 18 uzoraka laboratorijski utvrđeno da ne odgovaraju propisanim zahtjevima. Zabranjeno je stavljanje na tržište Crne Gore ukupno 454.318 kilograma hrane. Zbog utvrđenog prisustva pesticida zabranjen je uvoz sedam pošiljki grožđa u količini od 132.378 kg, zbog nekvaliteta, odnosno prisustva skladišnih štetnih organizama vraćene su dvije pošiljke hrane za životinje u količini od 48.600 kg, dok je jedna pošiljka hrane za životinje u ukupnoj količini od 24 tone vraćena zbog isteklog roka upotrebe”, navodi se u Izvještaju.

Devet pošiljki pšeničnog brašna u količini od 241.400 kg i jedna pošiljka heljdinog brašna u količini od 1.000 kg vraćeno je sa granice zbog kontaminacije deoksinivalenolom.

“Zbog prisustva pesticida uništena je jedna pošilj ka kruške u količini od 626 kg, dok su dvije pošiljke banane u količini od 6.314 kg uništene zbog nezadovoljavajućeg kvaliteta”, navodi se u Izvještaju.

Od ukupnog broja pregledanih pošiljki iz uvoza, hrane neživotinj skog porijekla u nadležnosti inspekcije za hranu, zbog utvrđenih neusaglašenosti sa propisanim zahtjevima bezbjednosti tokom septembra zabranjen je uvoz i stavljanje u slobodan promet tri pošiljke hrane u količini od ukupno 2.456,40 kg zbog neusaglašenosti sa propisanim zahtjevima bezbjednosti.

Riječ je o 86,40 kilograma feferona zbog prisutnosti nedozvoljenog konzervansa sumpor-dioksid-sulfita, zatim 2.160 kilograma Red star energetskog pića zbog neodgovarajućeg kvaliteta i 210 kilograma krupne organske soli zbog nedovoljne količine joda.

Granična veterinarska inspekcija je u septembru vršila pregled živih životinja i proizvoda životinjskog porijekla pri uvozu u Crnu Goru na graničnim inspekcijskim mjestima Luka Bar, Aerodrom Podgorica, Božaj, Debeli brijeg, Ilino brdo, Dobrakovo i željeznička stanica Bijelo Polje, Kula i na graničnom prelazu Dračenovac dva puta nedjeljno za uvoz životinja i proizvoda životinjskog porijekla, i Ranče, takođe dva puta nedjeljno, za uvoz hrane za životinje koja podliježe veterinarskoj kontroli.

U septembru nije bilo pošiljki hrane životinjskog porijekla koje nijesu odgovarale parametrima bezbjednosti ili kvaliteta, navodi se u Izvještaju.

“Pregledano je 1.237 pošiljki koje podliježu veterinarskom pregledu namijenjenih uvozu, tranzitu ili izvozu. Pri uvozu, izvršen je pregled 903 pošiljki živih životinja, hrane životinjskog porijekla i hrane za životinje životinjskog porijekla. Od ukupnog broja pregledanih pošiljki hrane životinjskog porijekla i hrane za životinje iz uvoza, za laboratorijska ispitivanja propisanih zahtjeva bezbjednosti (mikrobiologija, kontaminenti, rezidue pesticida, radioaktivnost) i kvaliteta, uzeto je 182 uzorka. Laboratorijski je ispitano 20,15 odsto pošiljki iz uvoza”, navodi se, između ostalog, u Izvještaju.