Sa tržišta povučeni Ranisan i Ranitidin

Agencija za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS) saopštila je da su sa tržišta povučeni ranisan i ljekovi koji sadrže ranitidin iz preventivnih razloga, jer je u ovim ljekovima određenih proizvođača utvrđeno prisustvo nečistoće koja je kancerogena.

Kako je objašnjeno, na zahtjev Evropske komisije (European Commission – EC), Evropska Agencija za ljekove (European Medicines Agency – EMA) je započela procjenu ljekova koji sadrže aktivnu supstancu ranitidin, nakon što su testovi pokazali da neki od ovih ljekova sadrže nečistoću N-nitrozodimetilamin (NDMA).

Takođe, kompanija Hemofarm A.D. saopštila je danas da je „iz predostrožnosti a u cilju zaštite javnog zdravlja“, donijela odluku o „dobrovoljnom, preventivnom“ povlačenju svih serija lijeka Ranitidin sa tržišta pošto je Evropska agencija za ljekove upozorila da su u supstanci tog lijeka ranitidin-hidrohlorid, otkrivene nečistoće pod nazivom N-nitrozodimetilamin (NDMA).

Navodi se da je u dokumentu Evropske agencije za ljekove izražena sumnja u mogući štetan uticaj nađene količine nečistoće NDMA na ljudsko zdravlje, „što će naknadnim ispitivanjima biti potvrđeno ili opovrgnuto“.

„Evropska agencija za ljekove, u uskoj saradnji sa nacionalnim agencijama za ljekove, izvršiće provjeru svih gotovih ljekova koji u sebi sadrže aktivnu supstancu ranitidin-hidrohlorid različitih proizvođača. Kontrola je počela 12. septembra i sprovodi je Komitet za humane lekove (CHMP) čiji će nalaz biti pravno obvezujući za sve zemlje EU, što će i kompanija Hemofarm, koja posluje u skladu sa evropskim principima, takođe poštovati“, stoji u saopštenju.

Navodeći da se ranitidin koristi za liječenje odredjenih stanja i bolesti u kojima je pojačano lučenje želudačne kiseline, lečenje čira na želucu, čira na dvanaestopalačnom crijevu, čira poslije operacije i to u obliku film tableta, šumećih tableta i rastvora za injekciju, Hemofarm A.D. je saopštio da pacijenti kao zamenu mogu da koriste lijek Famotidin HF, koji se izdaje na ljekarski recept i koga ima u apotekama.