Sajber napadi odložili sprovođenje postupaka javnih nabavki i vrijednih projekata

Opština Bar obavještava građane, izvođače i zainteresovanu javnost da je zbog prekida rada elektronskog sistema javnih nabavki usljed sajber napada koji traju od 26.08, odloženo sprovođenje postupaka javnih nabavki na sajtu Ministarstva finansija.

Foto: BARInfo

Nefunkcionisanje ovog sistema onemogućilo je objavljivanje tendera, otvaranje i vrednovanje pristiglih ponuda, te prema tome i potpuno zaustavilo mogućnost početka relizacije mnogih vrijednih projekata. Postupci koji su zaustavljeni odnose se dominantno na izgradnju komunalne infrastrukture ukupne vrijednosti 1.110.000 eura koje Opština Bar investira od sopstvenih sredstava.

Izražavamo nadu da će sistem biti u najkraćem roku uspostavljen i funkcionalan kako bi lokalna uprava, ali i sve zainteresovane strane, mogle da nastave sa ovi procedurama te kako bi konačno u što skorijem roku, Opština mogla da otpočne planirane investicije u najboljem interesu unaprjeđenja kvaliteta života građana.