SAOPŠTENJE DEMOKRATA – BAR – “GRAD KAMENOLOMA”

Prenosimo saopštenje Opštinskog odbora Demokrata Bar:

Da predsjednik Opštine Bar često vidi samo jednu stranu, ne želeći da pogleda i drugu, uvidjeli smo više puta do sada. Tako na primjer juče je šetao brdom Volujica, predjelom na kojem je godinama vršena devastacija šumskog fonda, na kojem Opština nije posadila niti jedno jedino drvo, istom onom brdu na kojem je prije samo nekoliko mjeseci ustanovljena koncesija za nastavak eksploatacije kamena i to za period od 30 godina. Opština Bar i njen predsjednik bili su samo nijemi posmatrači isto kao što su to bili i juče, šetači i posmatrači.

Naime, u jeku izborne kampanje Vlada Crne Gore prihvatila je zahtjev Luke Bar za dodjelu koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju tehničko-građevinskog kamena ležišta Volujica, isključenjem javnog nadmetanja. Koncesionar i Vlada zajedno su konstatovali da je brdo Volujica veoma  bogato građevinskim kamenom, pa su eksploatacione rezerve procijenjene na 8,99 miliona kubnih metara. Napominjemo da i dalje ostaje nejasno kako je eksploatacija vršena svih ovih godina od strane privatne firme funkcionera DPS-a, ako se koncesija tek sada po prvi put dodjeljuje ?

Postavlja se opravdano pitanje da li se u svom gradu građani pitaju za bilo šta ? Da li se pitaju i da li žele da opština Bar bude opština poznata po turističkim turama koje ćemo za koju godini sprovoditi po kamenolomima? Hoće li i tada mladi predsjednik opštine ići u markiranje staza za izviđače, po kamenolomima odnosno od kamenoloma do kamenoloma?

Jer nije samo Volujica data u ruke koncesionarima, već na isti način, u jeku izborne kampanje, kada je javnost bila usresređena na druge stvari, koncesija je na 30 godina data firmi “BEMAX” i za kamenolom Haj-Nehaj u Sutomoru. Koncesija je istovremeno  data i za kamenolom na području Velja Gorana. Da li je iko pitao građane Sutomora, Zaljeva i Velje Gorane da li žele kamenolom u svom naselju, u svom gradu prije svega? Gdje je tada bio predsjednik opštine Bar da jasno kaže, ovdje nećete uzimati kamen, ovdje nećete ružiti prirodu i predjela, jer kakvu korist naša opština može imati od toga ?

Ne nije ga bilo, tako da nažalost danas kada dolazite u grad Bar prvo sa čim se susretnete biće kamenolom. Kada stignete u grad, prvo što ćete ugledati kada “bacite” pogled na Volujicu biće kamenolom. Kada pak krenete dalje, na izlasku iz naše opštine, posljednje što ćete ugledati na izasku biće takođe kamenolomi. Da li tako treba da izgleda jedan turistički grad?

Na kraju, važno je istaći da je i PUP za čije se donošenje Raičević zdušno zalagao,  prepoznao probleme kamenoloma, odnosno označio ih kao tzv. “hot-spotove”, kao jedne od osnovih zagađivača kako zemljišta, tako vazduha i vode.

Na sve to iz opštinske administracije oćutali su i bez bilo kakve preporuke Vladi, upozorenja ili slično,  dozvolili su da naš grad u narednih 30 godina postane svojevrsni “Grad kamenoloma”.

Opštinski odbor Demokrata Bar