Saopštenje Građanske inicijative

Predstavnici Građanske inicijative  zatražili su od gradskih vlasti da u najkraćem mogućem roku pokrenu proceduru odabira nove lokacije za izgradnju vrtića.

GI je uputila dopis predsjedniku Opštine Bar Dušanu Raičeviću i predsjedniku SO Bar Miću Orlandiću, kao i odborničkim klubovima u SO Bar.

„Kao predstavnici Građanske inicijative, a u skladu sa odlukom Vlade tj. premijera Duška Markovića da se obustavi izgradnja vrtića u dvorištu Gimnazije „Niko Rolović“, obraćamo vam se sa zahtjevom da u najkraćem mogućem roku pokrenete proceduru odabira nove lokacije za izgradnju vrtića.

Kako je pronalaženje druge lokacije bio glavni zahtjev Građanske inicijative od početka, želimo da iskažemo spremnost i volju da aktivno učestvujemo u rješavanju ovog problema. Podršku Građanskoj inicijativi pružio je veliki broj stručnjaka iz oblasti arhitekture, urbanizma, prava, biologije, sociologije, i drugih oblasti značajnih za pronalaženje rješenja koje će na najbolji mogući način zadovoljiti potrebe budućih korisnika vrtića.

Očekujemo da nas u najkraćem mogućem roku obavijestite koje konkretne korake ste preduzeli, kao i da će procedura određivanja nove lokacije biti transparentna, svrsishodna i efikasna.

Najzad, predlažemo da se napravi registar zelenog fonda na teritoriji opštine Bar sa posebnim naglaskom na centar grada, kako bismo bili sigurni da će u budućem urbanističkom planiranju grada biti adekvatno zaštićene zelene površine od naročitog značaja za grad.

Nadamo se i vjerujemo da ćete svojim zalaganjem i radom omogućiti da naš grad u što skorijem roku dobije vrtić i park na koje ćemo svi biti ponosni,“navodi se u saopštenju GI.