Saopštenje “SOS za Montenegro”

Prenosimo saopštenje organizacije „SOS za Montenegro“

Po pitanju istraživanja nafte i gasa u našem podmorju, Crna Gora je pala na ispitu. Poslovična nezainteresovanost crnogorskih građana je bila očekivana. Naime, gotovo stoprocentna zavisnost od političkih partija na vlasti ili u “opoziciji”, direktna ili posredna, već tri decenije se očitava kroz pasivnost po pitanju mnogih životnih pitanja, pa tako nije ni čudno da, kao “lideri u regionu”, plaćamo najskuplju struju, gorivo, lijekove…

Shodno već, prihvaćenom kao nešto normalno, partijskom zapošljavanju od higijeničarke u nekoj ustanovi pa do dekana Univerziteta, očekivano je bilo i poslušno sprovođenje direktiva i u institucijama kao što je Agencija za zaštitu životne sredine ili Institut za biologiju mora…
Nije bio iznenađujući ni muk u redovima brojnih intelektualaca i akademika naučne zajednice.
Ovdašnji mediji, koliko-toliko, ispratili su neke pokušaje animiranja javnosti u duhu lat. izreke ‘Dixi et salvavi animam meam’ (‘Rekoh i spasih dušu’).
Potrajalo bi kada bi nabrajali sve one koji su mogli, i trebali da se oglase tim povodom. Ali, neobjašnjiva je ćutnja brojnih organizacija nevladinog sektora, naročito onih koje su po vokaciji ekološke. Da li smo svjesni da se borba protiv zagađenja Pljevalja vodi i na primorju, a da se Jadran brani na plavskim rijekama? Da i Jadran ima svoje ptice kojim je potrebna zaštita…?
Aktuelna istraživanja ugljovodonika su daleko od transparentnosti u koju nas uvjeravaju predstavnici državnih institucija. Sporadična ubjeđivanja kroz štura saopštenja da se “sve odvija po planu i u skladu sa Elaboratom o procjeni uticaja na životnu sredinu”, očigledno ne odgovaraju činjenicama. Prije svega, Agencija za zaštitu životne sredine nema svog licenciranog posmatrača, niti javnost upoznaje sa informacijama koje, kako kažu, svakodnevno dobija sa istraživačkog broda. Izuzetak je priča o kornjači koja je “bezbjedno” ispraćena van “sigurnosne zone”. Ali zato čvrsto uvjeravaju građane da je sve apsolutno bezopasno po životnu sredinu, kao i da nema šansi da se mogu izazvati zemljotresi…
Evidentno je, takođe, da se istraživanje vrši van koncesionih blokova, pa čak i u blokovima 26 i 30, za koje kompanija Energean još nije dobila saglasnost. Aktivnost Polar Empressa je registrovana čak i na udaljenosti 3-4 milje od barske Luke. Video snimci na kojim se vidi refleksija vazdušnih udara na kablovima koje vuče, jasno pokazuju da nije u pitanju samo “manevrisanje” broda. Na ovakve nedozvoljene aktivnosti ukazali su i iz hrvatskog Instituta Plavi svijet. Koliko nam je poznato, NVO “Green Home” se, s tim u vezi, obratila barskoj Lučkoj kapetaniji. Odgovor još uvijek nije stigao.
Možda bi Delegacija EU, jedan od brojnih bilborda posvećenih sprječavanju zagađenja plastikom koje možemo vidjeti širom Crne Gore, mogla ustupiti za poruku o pogubnosti seizmičkih istraživanja? Ili, da se u skladu sa upravo otvorenim Poglavljem 27 i nedavne nedjelje posvećene borbi protiv korupcije, angažuje na provjeri vjerodostojnosti Elaborata o procjeni uticaja seizmičkih istraživanja na životnu sredinu, odnosno dobijenih saglasnosti, kao i elementima očigledne korupcije u vezi sa Ugovorima o koncesiji za istraživanje nafte i gasa!
Pozivamo građane Crne Gore da daju svoj potpis Peticiji za moratorijum na seizmička istraživanja, kao i da se pridruže elektronskoj Peticiji s tim u vezi koja već ima oko 7500 potpisa podrške.