Saopštenje za javnost OO SNP Bar

SNP Bar pozdravlja juče donijetu odluku Vlade Crne Gore o kategorizaciji državnih puteva, kojom je put Bar – Virpazar preko Sutormana proglašen regionalnim putem. Na ovaj način, otvoren je alternativni putni pravac ka Baru i kreirani uslovi da područje, bogato prirodnim resursima, bude valorizovano kroz razne vrste projekata.

Svih ovih godina SNP Bar potencirao je značaj ovog zaboravljenog puta, koji u toku ljetnjih nesnosnih gužvi predstavlja jedini alternativni pravac ka Baru.

Osim saobraćajnog, izuzetno je važan i turistički i ekonomski aspekt ove odluke zbog crmničkih sela koja gravitiraju na Sutormanu i koja će na ovaj način dobiti bliži put ka moru.

Sada će i poznata sutormanska šuma, kao jedna od rijetkih oaza netaknute prirode dobiti šansu da bude valorizovana kroz veću dostupnost turistima. Na ovom prostoru nalazi se napušteno i ruinirano odmaralište koje, kroz adekvatno ulaganje i sanaciju, može biti revitalizovano.

SNP Bar poziva nadležne organe da razmišljaju i o drugim područjima koja se kroz kategorizaciju određenih putnih pravaca mogu učiniti dostupnijim i privlačnijim za turiste, a što sve ide u korist građana Crne Gore.