Savjet za građansku kontrolu rada policije: Nije bilo prekoračenja policijskih ovlašćenja u Baru

Savjet za građansku kontrolu rada policije na večeras održanoj vandrednoj sjednici konstatovao je da u Baru reakcijom policije nije došlo do prekoračenja ovlašćenja utvrđenih Zakonom o unutrašnjim poslovima.

Savjet je utvrdio da ne postoji osnovanost tvrdnji da je došlo do “brutanog policijskog prebijanja” jer to ne potvrđuju formulacije iz pritužbi niti dostavljeni video materijali.

„Utvrđeno je da je postupanje policije u predmetnom slučaju bilo u skladu sa Zakonom unutrašnjim poslovima i principom srazmjernosti u primjeni ovlašćenja“, navodi se u saopštenju.

Iz Savjeta su Upravi policije upućene tri preporuke.

„Savjet preporučuje da se u cilju unaprijeđenja razumijevanja i primjene zakonskih rješenja u Upravi policije izrade smjernice za primjenu policijskih službenika prema trudnici, bolesnom, starom, i prema licu za koje se opravdano pretpostavlja da bi se privođenjem bitno pogoršalo njegovo zdravlje.

Savjet preporučuje da direktor Uprave policije uputi instrukciju, prema svim CB, da su svi policijski službenicima, bez obzira da li su pri izvršavanju policijskih zadataka u uniformi ili civilu, dužni da se legitimišu pri vršenju službenih radnji u skladu sa st.1 i 2 člana 29. Zakona o unutrašnjim poslovima.

Savjet preporučuje da direktor Uprave policije uputi instrukciju prema svim policijskim službenicima da u svim situacijama, uključujući i onu kada pruža asistenciju, Policija jasno saopšti osnov i svrhu primjene policijskih ovlašćenja“, navedeno je u saopštenju.