Skadarsko jezero sve popularnije

Ove godine Nacionalni park Skadarsko jezero posjetilo je 127.572, što je za 49 odsto više u odnosu na prošlu godinu, a duplo više nego 2017. godine, kazao je Pobjedi direktor ovog parka Nenad Ivanović.

Istakao je da je 2019. rekordna po posjećenosti, pa su i prihodi od ulaznica premašili pola miliona eura. U jednom danu Jezero posjeti čak 1.500 turista.

“Ove godine imamo agresivan rast i postsezona je jako dobra. Razlozi ovako drastičnog povećanja posjetilaca su sigurno u dobroj kampanji na međunarodnim sajmovima, ulaganja u turisitčku infrastrukturu i primjeni aplikacije e-posjetilac”, kazao je Ivanović, napominjući da se ovaj broj posjetilaca odnosi samo na turiste koji krstare Jezerom, dok je stvaran broj koji posjećuju i individualno obilaze park znatno veći.

Turisti koji su ove godine posjetili Skadarsko jezero su iz mnogih zemalja svijeta, a posebno povećanje je Njemaca i Francuza.

“Vrlo je malo država iz kojih nije bilo turista. Sve više ih je i sa Dalekog istoka”, kazao je Ivanović.

On dodaje da je i postezona veoma uspješna i da dolazak tu rista očekuju do početka novembra.

“U septembru i oktobru budu grupe koje su plaćene unaprijed i bez obzira na vremenske prilike one dođu i ako ikako mogu krstare Jezerom. Sredinom oktobra očekujemo blagi pad, a od 10. novembra više nema turista. Recimo, samo u srijedu, 25. septembra smo imali 800 turista, a rekord nam je bio 1.500 turista za jedan dan. U junu smo imali najmanji rast zbog kišnog vremena”, dodao je sagovornik.
Ističe da je veoma bitno da rade na poboljšanju infrastukture, pa su tako nedavno napravili stazu na Virpazaru, koja ima višestruku namjenu, a prevashodno olakšava i omogućava bezbjedniji prelaz preko magistralnog i pružnog puta Podgorica – Bar. Značajna je iz bezbjednosnih razloga, jer će sada posjetioci i stanovnici ovog mjesta moći sigurno da pređu magistralni i pružni prelaz, a siguran sam da će omogućiti i bolju valorizaciju ovog područja”, kazao je Ivanović.

Kaže i da za sljedeću godinu planiraju nabavku dva brodića za prevoz turista. Dodaje da je to veoma specifičan posao jer na Jezeru već posluje 130 privatnih plovila.

“Ima veliki broj mještana koji se bave tim poslom. Više je od 80 mještana koji su vlasnici tih brodova i sa svima njima treba napraviti neki dogovor što je jako teško. Nacionalni parkovi od svog formiranja su zamišljeni kao institucije koje će da poboljšaju kvalitet života ljudima koji žive na tim prostorima”, kazao je Ivanović.

Napomenuo je i da plan privremenih objekata ističe krajem godine i da za sljedećih tri do pet godina treba da se napravi novi.

“Planiramo da obezbijedimo i parking mjesta, jer je to problem u Vripazaru, i to je nešto što je osnovno. Tražićemo da se privremeni objekti zakupljuju na tri godine, a ne samo na godinu kao do sada. Jer, ako ste vlasnik nečega na tri godine imate i želju i volju da se posvetite tome”, objašnjava Ivanović.