Spašavanje kupača i u Baru

Nakon spašavanja četiri osobe iz uzburkanog mora u Sutomoru i jedne u Čanju ekipa Uprave pomorske sigurnosti izvukla iz vode i dvije osobe u blizini ulaza u barsku luku!

Između marine i Lukobrana spašene su ženska i muška osoba starosti 17 godina.

Uslijed lošeg vremena i velikih talasa plovilo SAR-5 Uprave pomorske sigursnosti i upravljanja lukama zajedno sa pripadnicima SGP Bar, preventivno su danas rano popodne upozoravali kupače na plaži u Šušnju da ne ulaze u uzburkano more.

UPSUL apeluje na građane i turiste da ne ulaze u more i zbog velikih talasa i istaknutih crvenih zastavica!