Struja skuplja od 1. marta, uvodi se i nekoliko tarifnih modela

Električna energija za domaćinstva poskupiće od 1. marta za 2,7 odsto, a Elektroprivreda Crne Gore odlučila je da uvede nekoliko tarifnih modela.

„U skladu sa Zakonom o energetici i Opštim uslovima za snabdijevanje električnom energijom EPCG je, u svojstvu snabdjevača krajnjih kupaca, utvrdila i na svom portalu objavila Odluku o utvrdjivanju cijena električne energije za kupce priključene na elektrodistibutivni sistem koja će važiti od 1. marta 2019. godine. U namjeri da svoju uslugu unaprijedi i prilagodi potrebama potrošača, EPCG prvi put uvodi pravo kupca na odabir jednog od ponuđenih tarifnih modela snabdijevanja. Na taj način stimuliše se energetska efikasnost i smanjuje budžetsko opterećenje kupaca a u zavisnosti od načina potrošnje i povoljnosti paketa kupci biraju tarifni model zaključenjem ugovora“, navodi se u saopštenju EPCG.

Domaćinstva i mali kupci koji ne pripadaju kategoriji domaćinstava imaće pravo da odaberu osnovni, plavi, crveni ili zeleni model.

Plavi model podrazumijeva podjelu tarifnih elementa tokom dana na višu i nižu tarifu u zavisnosti od visine potrošnje. Na taj način, kupcu koji odabere plavi model snabdijevanja, prvih 150kWh u višoj i 150kWh u nižoj tarifi cijena će biti jeftinija 2% nego do sada. Po evidenciji EPCG trenutno više od 60 odsto mjernih mjesta ima potrošnju manju od 300kWh mjesečno. Ukoliko je potrošnja veća od predviđenih ograničenja svaki dodatni kWh plaća se po uvećanoj cijeni.

Crveni model podrazumijeva istu tarifu svakog dana u sedmici 24h bez obzira na visinu potrošnje električne energije. Tarifa ovog modela je niža u odnosu na Osnovni model ukoliko se radi o dominantnoj potrošnji više tarife električne energije u toku dana (07-23h) tj. ukoliko kupac minimalno koristi nižu tarifu.

Zeleni model podrazumijeva cijenu električne energije iz Osnovnog modela dodatno uvećanu za 0,2 euro centi po kWh uz garanciju isporuke cjelokupne električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora tzv. zelene energije. Iskustva iz EU i regiona govore da se za ovaj paket najčešće opredjeljuju društveno odgovorni pojedinci i privredni subjekti.

Cijena električne energije u Crnoj Gori trenutno je 60 odsto od tržišne cijene, a shodno definisanoj zakonskoj normi i ograničenju na promjene, nova cijena u odredjenim tarifama u prosjeku je uvećana 6 odsto. Ukoliko kupac ne odabere nijedan od ponuđenih tarifnih modela automatski se utrošak električne energije obračunava po Osnovnom tarifnom modelu. S obzirom na to da energija predstavlja oko 45 odsto obračuna to znači da će kod Osnovnog modela ukupni račun biti uvećan samo 2,7%.

Tarife za domaćinstva u 2019. godini su na nivou kao i 2009. godine i čine 50 odsto evropskog prosjeka, dok su cijene za privredu upola manje u odnosu na 2009. godinu.  Cijene električne energije u Crnoj Gori zavise isključivo od slobodno formirane cijene snabdjevača, uz zakonski definisana ograničenja koja su direktno u vezi sa cijenom energije na referentnoj berzi (HUPX).

EPCG će, takođe, nastaviti da stimuliše oko 200 hiljada domaćinstava, članova Zatnog tima, sa popustima od 13 odsto za aktivnu energiju, a nastaviće se i subvencioniranje ranjivih i kupaca definisanih u skladu kriterijuma Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Kupci mogu jednom u toku kalendarske godine da izaberu tarifni paket a EPCG, uvođenjem ovih modela, pokušava da uspostavi balans između visokih tržišnih cijena i socio-ekonomske situacije, čime će potrošačima omogućiti izbor u cilju racionalnijeg korišćenja električne energije.