Studenti sa invaliditetom oslobođeni školarine

Studenti sa invaliditetom biće oslobođeni školarine, odlučio je Upravni odbor Univerziteta Crne Gore (UCG).

Upravni odbor usvojio je danas zahtjev za oslobađanje školarine studenta sa hendikepom, za studijsku 2019/20. godinu.

Iz UCG su kazali da je zahtjev dostavljen od Udruženja mladih sa hendikepom.

Predsjednik Upravnog odbora UCG, Duško Bjelica, je kazao da se studenti sa invaliditetom, za koje je Udruženje dostavilo spisak sa medicinskom dokumentacijom, oslobađaju plaćanja naknade za studiranje za studijsku 2019/20. godinu.

„Usvojen je i Predlog Odluke o odobravanju dodatnog broja studenata za master studije, na zahtjev Fakulteta političkih nauka, i to za deset kandidata“, rekao je Bjelica.

Povećanje je, kako je pojasnio, usvojeno u skladu sa licencom, za studijski program Međunarodni odnosi, a vodilo se i računa da se povećanjem broja ne ugroze kriterijumi organizacije kvaliteta nastave.

„Usvojen je i predlog Izmjena i dopuna Finansijskog plana i Plana javnih nabavki UCG za 2019. godinu, čiji sastavni dio čine inicijative organizacionih jedinica UCG, Elektrotehnički fakultet, Institut za biologiju mora, međunarodni projekti „PH-ELIM“ i „TRANSAF“, Filološki fakultet i Rektorat.