Svaki treći maloljetnik počinio više krivičnih djela

Prema podacima Centra za socijalni rad, u 2018. godini u Baru je zabilježen porast broja slučajeva maloljetničke delinkvencije u odnosu na godinu ranije, piše Pobjeda.

Psihološkinja Andrijana Raković kaže da je evidentirano 97 maloljetnika asocijalnog ponašanja, dok ih je u 2017. bilo 82.

„Maloljetnici najčešće krše Zakon o bezbjednosti saobraćaja (vožnja automobila bez vozačke dozvole). Registrovane su i krađe, teške krađe, razbojništva“, navodi Raković.

Stručnjake zabrinjava što se povećava broj povratnika među maloljetnim učiniocima krivičnih djela.

„Prošle godine Centar za socijalni rad registrovao je 35 maloljetnika u recidivu, od kojih su njih čak 19 višestruki recidivi. Osim najučestalijih – krađa, teška krađa, razbojništvo, evidentirana su i mučenja životinja i falsifikovanje isprava“, kaže Raković.

Stručni tim Centra za socijalni rad (psiholog, pedagog i socijalni radnik) obavlja savjetodavne razgovore sa počiniocima. Raković navodi da je „najvažnija komunikacija i dobri odnosi unutar porodice i to prije nego što dođu u sukob sa zakonom“.

„Centar za socijalni rad je ‘treća stanica’ na kojoj se zaustavlja maloljetnik koji je u sukobu sa zakonom. Prvi do informacija dolaze nadležni u Upravi policije, potom tužilac koji odredi da li ima elemenata krivičnog djela, nakon čega Centar dobija obavještenje od tužioca. Naš tim potom daje mišljenje o podobnosti, odnosno procjenu ličnosti maloljetnika. Kada su u pitanju maloljetnici ispod 14 godina, koji su krivično neodgovorni, reagujemo tako što na razgovor pozivamo maloljetnika sa roditeljima“, objašnjava Raković proceduru.