SVJETSKI DAN BEZBJEDNOSTI PACIJENATA

Povodom obilježavanja prvog Svjetskog dana bezbjednosti pacijenata, Opština Bar, u saradnji sa JP Kulturni centar Bar, će 17. septembra u periodu od 17h do 22h, Staru maslinu, simbol zdravlja i dugovječnosti, osvijetliti narandžastom bojom.

Prvi Svjetski dan bezbjednosti pacijenata obilježava se 17. septembra 2019. godine, sa ciljem podizanja nivoa svijesti o potrebi prepoznavanja bezbjednosti pacijenata kao globalnog, javno-zdravstvenog prioriteta. Ministarstvo zdravlja i Kancelarija Svjetske zdravstvene organizacije za Crnu Goru okuplja sve relevantne partnere smanjenja rizika i štete po zdravlje, kako bi zajednički pokazali posvećenost zaštiti, pravima i bezbjednosti pacijenata. S tim u vezi, aktivnost povodom obilježavanja Svjetskog dana bezbjednosti pacijenata podrazumijeva osvjetljavanje istaknutog spomenika, javnog prostora ili prirodnih karakteristika narandžastom bojom.